geen

Tips en succesfactoren voor regionale aanpak lerarentekorten

Wil je inzicht in feiten en cijfers, succesfactoren, voorbeelden en tips over samenwerkingsverbanden en de regionale loketten om het lerarentekort aan te pakken? Lees dan de twee factsheets gemaakt door SOM, het Arbeidsmarktplatform PO en Voion.
SOM Webinar

Samen op expeditie! Meld je aan voor het webinar teamdialoog

Hoe zorg je voor een veilige dialoog binnen je team? En hoe creëer je een vertrouwensbasis voor het geven en ontvangen van feedback? Tijdens het webinar Op naar een betere Teamdialoog op 8 oktober neemt teamcoach Thijs Paffen je mee in de basisstappen van een goede teamdialoog.
vrouw werkt op computer

Online workshops RI&E voor het mbo, extra workshop 28 september

Op 22 juni zijn er workshops over de RI&E voor het mbo voor starters en beginners

Online kennisdeling mbo aanpak personeelstekorten: van kansen naar uitvoering

Op woensdag 22 september vindt de online bijeenkomst ‘Van Kansen naar uitvoering’ plaats. Doel is om het aandeel van het mbo te versteviging binnen de Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP).

Resultaten Sectoranalyse mbo bekend

Resultaten sectoranalyse mbo, onderzoek naar duurzame inzetbaarheid bekend.
twee vrouwen achter beeldscherm

Terugkijken: presentaties online kennisevent Voldoende én goed personeel door regionale samenwerking

Terugkijken: presentaties online event 9 juni over aanpak van lerarentekorten in het mbo, vo en po.

Samenwerking mbo en vo aanpak onderwijstekorten: ‘benoem overeenkomsten in plaats van verschillen’

Tips voor samenwerking tussen het mbo en vo bij het tegengaan van lerarentekorten.

De rol van de leraar bij onderwijsvernieuwing: een verkenning in het mbo, po en vo

Om meer kennis op te doen over de rol van leraren in het mbo, po en vo bij onderwijsvernieuwingen is in opdracht van het LerarenOntwikkelFonds (LOF) een verkenning uitgevoerd.

Longread lerarentekorten: “Zij-instromer of hybride docent maken onderwijs aantrekkelijker”

Interview over tekorten in het mbo: “Zij-instromer of hybride docent maken onderwijs aantrekkelijker”

Duurzaam integreren zij-instroom

“Huidige discussie gaat vaak voorbij aan het hogere doel” Hoe gaan de RAP-regio’s om met zij-instroom en wat is nodig om de inzet van ‘docenten van buiten’ te stimuleren? Voion organiseerde begin juni, samen met het ministerie van OCW, een kennisdelingsbijeenkomst om de resultaten op te halen, kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. […]
vrouw met tekening van gloeilamp

Expeditie Teamdialoog: een betere dialoog binnen het team

Expeditie Teamdialoog: een e-mail cursus voor leidinggevende ter bevordering van een gezond en veilig werkklimaat in het mbo

Onderzoek naar in-en uitstroom in het mbo nu beschikbaar

Onderzoek vanuit ABF naar de in-en uitstroom van personeel

Zoeken op de SOM-website

Aanmelden SOM-nieuwsbrief*

*De nieuwsbrief wordt vijf keer per jaar naar uw e-mailadres verzonden.