SOM voert activiteiten uit die
bijdragen aan een betere
arbeidsmarkt voor werknemers
en werkgevers in het mbo.

Gezond en vitaal werken

Succesvol onderwijs vergt kwalitatief goed personeel, nu en in de toekomst. Dat betekent kunnen inspelen  op veranderingen. Voor het bieden van continuïteit hebben scholen medewerkers nodig die kunnen aansluiten bij deze veranderingen. Dat vraagt om arbeidsfitte en betrokken medewerkers die hun talenten optimaal benutten. Investeren in duurzame inzetbaarheid levert een productieve en flexibele arbeidsorganisatie op, waarin werknemers zich blijven ontwikkelen.  Zo blijven zij inzetbaar voor hun huidige en toekomstige werkgever.
Daar wil SOM aan bijdragen, door mbo-instellingen te stimuleren, inspireren en faciliteren om tot duurzame kwalitatieve arbeidsparticipatie te komen. Vanuit deze visie besteedt SOM aandacht aan gezondheidsmanagement: het optimaliseren van de gezondheid en het welbevinden van alle medewerkers.