“Gezond en veilig
werken”

Gezondheidsbeleid

Succesvol onderwijs vergt kwalitatief goed personeel, nu en in de toekomst. Dat betekent kunnen inspelen  op veranderingen. Voor het bieden van continuïteit hebben scholen medewerkers nodig die kunnen aansluiten bij deze veranderingen. Dat vraagt om arbeidsfitte en betrokken medewerkers die hun talenten optimaal benutten. Investeren in duurzame inzetbaarheid levert een productieve en flexibele arbeidsorganisatie op, waarin werknemers zich blijven ontwikkelen.  Zo blijven zij inzetbaar voor hun huidige en toekomstige werkgever.
Daar wil SOM aan bijdragen, door mbo-instellingen te stimuleren, inspireren en faciliteren om tot duurzame kwalitatieve arbeidsparticipatie te komen. Vanuit deze visie besteed SOM aandacht aan gezondheidsmanagement: het optimaliseren van de gezondheid en het welbevinden van alle medewerkers.

Projecten

SOM werkt het gezondheidsbeleid uit in de volgende projecten:

Wat weet u over veranderingen in de Arbowet en de rol van de OR?
Vul de quiz in, bekijk de animatie en u krijgt meteen tips en nuttige informatie.