SOM voert activiteiten uit die
bijdragen aan een betere
arbeidsmarkt voor werknemers
en werkgevers in het mbo.

Nieuwe verzuimcijfers mbo beschikbaar

De MBO Raad en de vakbonden vinden het belangrijk om zicht te hebben en te houden op de ontwikkeling van het verzuim in het mbo. Om die reden wordt ieder jaar een sectorrapportage opgesteld met daarin de belangrijkste gegevens en ontwikkelingen rond verzuim. De rapportage biedt mbo-scholen inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen de landelijke gegevens en die van de eigen school. Ook kunnen ze de uitkomsten bespreken met de OR.

Het verzuimpercentage is in 2023 met 6,4 % ongeveer hetzelfde als in 2022 (6,3%). Landelijk ligt het gemiddelde verzuimpercentage lager (5,3 % ), in de publieke sector is het verzuimpercentage 6,5% De MBO Raad en de vakbonden vinden de hoogte van het ziekteverzuim in het mbo zorgelijk, maar hopen met de activiteiten van SOM een bijdrage te leveren aan de preventie en aanpak van verzuim. Zo kunnen mbo-medewerkers een aanvraag doen voor een tegemoetkoming voor het voeren van vitaliteits- en loopbaangesprekken, we kijken terug op geslaagde bijeenkomsten voor starters, en er staan nog meer activiteiten gepland die bijdragen aan de gezondheid en vitaliteit van medewerkers is het mbo. Over het jaar 2023 vallen de volgende punten op:

  • Met 6,4% ligt het ziekteverzuim in 2023 0,1% hoger dan in 2022; het is daarmee aanmerkelijk meer dan in 2021, toen het 5,1% was (zie paragraaf 2.1).
  • Het verzuimpercentage fluctueert door de maanden heen. In maart is een eerste grote piek zichtbaar, waarna een daling optreedt; richting het einde van het jaar loopt het percentage ook weer verder op.
  • Naar leeftijd zijn er (evenals vorig jaar) twee ‘sprongen’ te zien: de categorieën 25-34 en 55-64 laten een groter verzuim zien dan de categorie eronder en daarboven.
  • Vrouwen (7,2 procent) hebben een hoger verzuimpercentage dan mannen (5,4 %). Vooral in de leeftijdscategorieën 25-34 en 35-44 is het verschil tussen deze twee groepen groot (2,8 %).
  • Bijna 80% van het verzuim is het gevolg van lang of extra lang verzuim.
  • Kort verzuim komt qua meldingen het vaakst voor (zie hoofdstuk 5) maar beslaat minder dan 10% van de totale ziektedagen.

Lees het rapport

Meer informatie

Voor vragen stuur een mail naar info@sommbo.nl. Meer weten over gezond en veilig werken in het mbo en de activiteiten van SOM? Meld je dan aan voor de digitale nieuwsbrief.

Michiel Gerlagh & Henrik de Moel

Aanmelden SOM-nieuwsbrief*

*De nieuwsbrief wordt vijf keer per jaar naar je e-mailadres verzonden.