SOM voert activiteiten uit die
bijdragen aan een betere
arbeidsmarkt voor werknemers
en werkgevers in het mbo.

Professionalisering: versterken teamdialoog

Mbo-instellingen willen studenten het beste beroepsonderwijs bieden. Om dat te kunnen organiseren, is het cruciaal dat alle professionals in het mbo voldoende mogelijkheden krijgen om zich te professionaliseren. Al deze professionals werken, vanuit hun eigen rol in het mbo, aan het best mogelijke onderwijs. In dit krachtenveld worden zij in de rol van professional geconfronteerd met verschillende dilemma’s in relatie tot:

  • de rol van de leidinggevende;
  • de rol in en van het team;
  • de invloeden van buitenaf (zoals van: studenten, het bedrijfsleven, onderwijsinspectie, onderzoeksinstellingen, het ministerie van OCW, etc.);
  • en in wisselwerking met de omgeving met waardering voor de professie?

SOM zet in op het versterken van de teamdialoog: het er- en her- kennen van elkaars en eigen kwaliteiten, het bespreken van samenwerking, inzet, eigenaarschap, eigen verantwoordelijkheid en een betere taakverdeling in een team. Dit doet SOM onder andere met de E-mail expeditie teamdialoog. Deze e-mailcursus geeft tips, inspiratie en handvatten aan medewerkers met leidinggevende taken om op die manier de dialoog in het team te bevorderen.

Oplossingen en experimenteerruimte

De mbo-sector zoekt naar oplossingen, in het krachtenveld tussen onderwijsgevenden, ondersteunend personeel, leidinggevenden, or-leden en bestuurders. SOM biedt een platform om ervaringen uit te wisselen, faciliteert de sector door te verkennen, experimenteren, oplossingen te verzamelen, versterken en verspreiden.

Projecten