Professionalisering

Als mbo-instelling wilt u uw studenten het beste beroepsonderwijs bieden. Om dat te kunnen organiseren, is cruciaal dat alle professionals in het mbo de beschikbare professionele ruimte benutten.

De afspraken in het professioneel statuut en de cao, ook in relatie tot de WOR, hebben geleid tot andere (arbeids)verhoudingen tussen onderwijsgevenden, OR-leden, leidinggevenden en bestuurders. Al deze professionals werken, vanuit hun eigen rol in het mbo, aan het best mogelijke onderwijs. In dit krachtenveld worden zij geconfronteerd met verschillende dilemma’s.

Lees meer

Projecten

SOM werkt het thema professionele ruimte uit in de volgende projecten:

De regie in eigen handen: optimale ontwikkeling van uw team

Een goed presterende school bestaat uit goed functionerende teams. Uiteindelijk leidt een beter functionerend team zelfs tot betere prestaties van de leerlingen. Daarom kiest het mbo er steeds vaker voor om teamontwikkeling tot integraal onderdeel van professionalisering te maken. Elk team kent zijn eigen dynamiek en cultuur. En daarbij past lang niet altijd één ‘sausje’ dat geschikt is voor iedereen. Als docententeam moet je daarom goed weten waar je staat in je ontwikkeling en hoe je samen de beste keuze maakt voor een leertraject. Meer weten over de ontwikkeling van uw team?

Doe de online teamscan of bekijk het overzicht van teaminterventies