SOM voert activiteiten uit die
bijdragen aan een betere
arbeidsmarkt voor werknemers
en werkgevers in het mbo.

Over ons

SOM is de Stichting Onderwijsarbeidsmarkt MBO. SOM investeert in initiatieven, die zijn gericht op de toekomst van het werken in het mbo. SOM draagt bij aan visievorming en biedt een proeftuin voor vernieuwende ideeën. SOM heeft een paritair bestuur. Dit bestuur bestaat uit drie vertegenwoordigers van werknemerszijde en drie vertegenwoordigers van werkgeverskant uit de mbo-sector. Daarnaast is SOM gerelateerd aan de cao-tafel voor de mbo-sector.