SOM voert activiteiten uit die
bijdragen aan een betere
arbeidsmarkt voor werknemers
en werkgevers in het mbo.

Duurzame inzetbaarheid

Innovatie van onderop in het mbo

Als werkwijze om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in het mbo te verbeteren, komt de heuristische methode het best tot zijn recht in een betrekkelijk stabiele organisatie die ruimte laat voor verbeteringen. Dat is een van de aanbevelingen die voortkomen uit pilots op twee roc’s: het Horizon College en het Friesland College.

De heuristische methode

De heuristische methode gaat uit van een groepsgewijze aanpak, gericht op het verbeteren van:

  • het functioneren van medewerkers;
  • de collegiale verbanden;
  • de arbeidsorganisatie.

Medewerkers worden gestimuleerd om mee te denken over de inrichting van hun werk om zo een betere balans tussen taakeisen en regelmogelijkheden te bewerkstelligen. Dit vergroot de betrokkenheid bij het werk en geeft medewerkers het gevoel dat zij meer zelf kunnen bepalen. Door autonomie te ervaren, voelen zij zich meer verantwoordelijk voor hun eigen werk en raken ze meer gemotiveerd. Hierdoor zou het ziekteverzuim (inclusief burn-out) kunnen teruglopen.

Deze methode werkt dus minder goed bij ingrijpende organisatorische veranderingen en reorganisaties, zo luidt de conclusie. Voor het slagen van de werkwijze blijkt het bovendien essentieel om vooraf duidelijke afspraken met het management te maken.

‘Innovatie van onderop’

De methode, een vorm van groepsinterventie, is toegepast om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in het mbo te verbeteren, met als concrete doelen:

  • verbetering van de gezondheid en daling van het ziekteverzuim;
  • verbetering van de professionaliteit, motivatie en betrokkenheid bij de school.

De pilots op de twee roc’s vormden het project ‘Innovatie van onderop: Gezond en met plezier werken in het mbo’ dat in de zomer van 2015 is afgerond. De sociale partners in de SOM waren als medefinancier bij de pilots betrokken.

 

Meer informatie