docenten mbo in gesprek

ACTUEEL

Werken met gezond verstand: kom naar de bijeenkomst op 9 oktober

  • Speciaal voor de OR, arbodeskundigen, preventiemedewerkers, HR, hoofden facilitair en leidinggevenden
  • Over de rollen en verantwoordelijkheden die je hebt in het realiseren van goede arbeidsomstandigheden
  • En over thema’s zoals sociale veiligheid, preventie van verzuim en de juiste beschermingsmiddelen in praktijklokalen.

UITGELICHT

Voorbeelden aanpak werkdruk

De cao-partijen hebben een flyer gemaakt met voorbeelden van maatregelen om werkdruk aan te pakken in het mbo. De flyer is gebaseerd op 40 werkdrukplannen van mbo-instellingen passend bij hun organisatie. In de plannen staan maatregelen om het werk beter en gezond vol te houden, leiderschap goed in te vullen of om anders met de zorgvraag van studenten om te kunnen gaan.

Aanmelden SOM-nieuwsbrief*

*De nieuwsbrief wordt vijf keer per jaar naar je e-mailadres verzonden.

 

Zoeken op de SOM-website