overzicht van foto’s gemaakt tijdens de bijeenkomst Vind en behoud personeel voor het mbo

ACTUEEL

Gelukkig in het mbo: verslag met tips praktijkdag Vind en behoud personeel

Hoe houden we (startende) docenten in het mbo en hoe krijgen we ze binnen? Op 29 september organiseerde SOM een praktijkdag ‘Vind en behoud van personeel voor het mbo’ over dit onderwerp. Zo’n 35 mbo-docenten, or-leden, recruiters en andere HRM’ers uit het mbo horen experts en wisselen ervaringen en ideeën met elkaar uit.

 

UITGELICHT

Voorbeelden aanpak werkdruk

De cao-partijen hebben een flyer gemaakt met voorbeelden van maatregelen om werkdruk aan te pakken in het mbo. De flyer is gebaseerd op 40 werkdrukplannen van mbo-instellingen passend bij hun organisatie. In de plannen staan maatregelen om het werk beter en gezond vol te houden, leiderschap goed in te vullen of om anders met de zorgvraag van studenten om te kunnen gaan.

Aanmelden SOM-nieuwsbrief*

*De nieuwsbrief wordt vijf keer per jaar naar uw e-mailadres verzonden.

Zoeken op de SOM-website