Verken uw professionele
ruimte
Gezond en
Veilig werken

SOM, hét platform in het MBO van werkgevers en werknemers samen

SOM is de afkorting van Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO. Het is een interactief platform voor visievorming en goede praktijkvoorbeelden, die gerelateerd zijn aan de arbeidsmarkt in het mbo. SOM richt zich op:

  • het leggen van verbindingen tussen de instellingen.
  • het ontwikkelen en uitwisselen van theoretische en praktische kennis.
  • het voorzien in gewenste sectorale instrumenten.
  • het in gang zetten van discussies over relevante vraagstukken in de sector.

Voorbeelden aanpak werkdruk

De cao-partijen hebben begin dit jaar een flyer gemaakt met voorbeelden van maatregelen om werkdruk aan te pakken in het mbo. De flyer is gebaseerd op 40 werkdrukplannen van mbo-instellingen passend bij hun organisatie. In de plannen staan maatregelen om het werk beter en gezond vol te houden, leiderschap goed in te vullen of om anders met de zorgvraag van studenten om te kunnen gaan.
Lees verder en bekijk de flyer

Thuiswerken in het mbo

Thuiswerken in het mbo

Wat zijn belangrijke aandachtspunten om aan te denken in relatie tot de gezondheid van docenten en andere medewerkers in het mbo die thuiswerken?

Lees meer
Actuele tips en tools voor onderwijs op afstand

Actuele tips en tools voor onderwijs op afstand

Nu mbo-instellingen en scholen een aantal weken dicht zijn vanwege het coronavirus, onderzoeken veel docenten hoe ze onderwijs op afstand kunnen aanbieden. Over en weer delen ze informatie op social media. Ook behoefte aan tips en tools voor jouw mbo-instelling? De beste blogs, tools, tips en stappenplannen vind je op de website van leraar24.

Lees meer