Verken uw professionele
ruimte
Gezond en
Veilig werken

SOM, hét platform in het MBO van werkgevers en werknemers samen

SOM is de afkorting van Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO. Het is een interactief platform voor visievorming en goede praktijkvoorbeelden, die gerelateerd zijn aan de arbeidsmarkt in het mbo. SOM richt zich op:

  • het leggen van verbindingen tussen de instellingen.
  • het ontwikkelen en uitwisselen van theoretische en praktische kennis.
  • het voorzien in gewenste sectorale instrumenten.
  • het in gang zetten van discussies over relevante vraagstukken in de sector.

Voorbeelden aanpak werkdruk

De cao-partijen hebben begin dit jaar een flyer gemaakt met voorbeelden van maatregelen om werkdruk aan te pakken in het mbo. De flyer is gebaseerd op 40 werkdrukplannen van mbo-instellingen passend bij hun organisatie. In de plannen staan maatregelen om het werk beter en gezond vol te houden, leiderschap goed in te vullen of om anders met de zorgvraag van studenten om te kunnen gaan.
Lees verder en bekijk de flyer

LOF-week krachtig leraarschap

LOF-week krachtig leraarschap

Van 5 t/m 9 oktober organiseert LOF de week van LOF ‘Krachtig leraarschap’. Je kunt je nog inschrijven voor de online workshops op 8 en 9 oktober. Er zijn dan nog workshops over de inzet van films in je les, hybride lesgeven, of online non-verbale communicatie.

Lees meer
Campagne over RI&E-plicht

Campagne over RI&E-plicht

Om de bekendheid met de RI&E-plicht te vergroten vindt er in de week van de RI&E een grote campagne plaats. Het Ministerie van SZW heeft de RI&E tot één van de speerpunten voor de komende jaren benoemd. Naast online promoties, zullen er ook radiospotjes te horen zijn.
Lees meer over de campagne en de RI&E voor het mbo

Lees meer