SOM, hèt platform in het MBO van werkgevers en werknemers samen

SOM is de afkorting van Stichting Onderwijsarbeidsmarkt MBO. Het is een interactief platform voor visievorming en goede praktijkvoorbeelden, die gerelateerd zijn aan de arbeidsmarkt in het mbo. SOM richt zich op:

 • het leggen van verbindingen tussen de instellingen.
 • het ontwikkelen en uitwisselen van theoretische en praktische kennis.
 • het voorzien in gewenste sectorale instrumenten.
 • het in gang zetten van discussies over relevante vraagstukken in de sector.

Gerealiseerde banen in het MBO

We gaan het gewoon doen! In 2023 heeft de mbo-sector 1290 banen gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Het is onze maatschappelijk opdracht maar we willen ook een voorbeeldfunctie vervullen. Veel mbo-instellingen zijn al aan het werk, maar het gaat niet hard genoeg. Er is al veel kennis en kunde voorhanden. Neem snel een kijkje op Sombanenafspraak en doe inspiratie op.
RI&E en Arbocatalogus geactualiseerd

RI&E en Arbocatalogus geactualiseerd

De Arbocatalogus en de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor mbo-scholen zijn geactualiseerd. SOM heeft beide instrumenten de afgelopen periode aangepast aan de laatste wijzigingen in wet- en regelgeving en de nieuwste inzichten over veilig leren en werken.

Lees meer
 • 09/03/2017

  Kick-off landelijke bijeenkomst arbeidsverzuim

  Succesvol onderwijs vergt kwalitatief goed personeel, nu en in de toekomst. Dat betekent investeren in duurzame kwalitatieve arbeidsparticipatie. Dat doet u o.a. door aandacht te hebben voor het voorkomen en [...]

 • 21/03/2017

  Webinar Van verzuim naar veerkracht - Verzuim verminderen

  . Wat kunt u doen als leidinggevende om arbeidsverzuim in het MBO te reduceren, of zelfs te voorkomen? Aan de hand van praktijkvoorbeelden, ervaringen van deelnemers en experts wordt deze vraag beantwoord. De Stichting Onderwijsarbeidsmarkt MBO biedt hulp en inzicht aan, gebundeld in een online webinar in twee delen.

 • 28/03/2017

  Webinar Van verzuim naar veerkracht - Verzuim verminderen

  Van verzuim naar veerkracht. Tijdig in actie komen helpt. Daarbij draagt de leidinggevende speciale verantwoordelijkheid. Wat kunt u doen als leidinggevende om arbeidsverzuim in het MBO te reduceren, of zelfs [...]

icon_formation

Professionele dialoog in de mbo-praktijk

Wat hebben de teams bereikt die aan de slag zijn gegaan met teamontwikkeling, samenwerking en de professionele dialoog? Wat kunnen andere teams van hen leren? Daarover organiseerde SOM op 14 oktober een inspiratiebijeenkomst. Verschillende teams presenteerden zelf hun praktijkervaringen.

Lees het verslag van de bijeenkomst

 Focus op
het effect en
leer je er naartoe”