Verken uw professionele
ruimte

Gezond en
Veilig werken

SOM, hét platform in het MBO van werkgevers en werknemers samen

SOM is de afkorting van Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO. Het is een interactief platform voor visievorming en goede praktijkvoorbeelden, die gerelateerd zijn aan de arbeidsmarkt in het mbo. SOM richt zich op:

  • het leggen van verbindingen tussen de instellingen.
  • het ontwikkelen en uitwisselen van theoretische en praktische kennis.
  • het voorzien in gewenste sectorale instrumenten.
  • het in gang zetten van discussies over relevante vraagstukken in de sector.

Rol van de OR in gezondheidsbeleid: tips en handvatten

Wat weet u over veranderingen in de Arbowet en de rol van de OR? Speel de quiz, toets als OR-lid uw kennis en ontvang meteen tips en nuttige informatie. Om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij het arbobeleid is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) veranderd. Om de OR te ondersteunen in hun nieuwe rol en goed te kunnen samenwerken met andere betrokkenen heeft SOM praktische handvatten gemaakt: de quiz en een aanvullende animatie zodat u alle wijzigingen nog eens rustig na kunt kijken.