SOM besteedt veel aandacht aan de informatie op deze website. Wij streven naar een foutloos en actueel aanbod. Desondanks kan SOM geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het gebruik van informatie op deze site. SOM behoudt zich het recht voor deze website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Aansprakelijkheid voor eventuele schade zal worden afgewezen. Ziet u mogelijkheden om deze website te verbeteren? Hebt u suggesties of informatie? Mail dan naar info@sommbo.nl. Wij stellen uw reactie op prijs.

Uw persoonsgegevens

SOM vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Cookies en webstatistieken

SOM gebruikt cookies voor webstatistieken en onderzoek. Cookies voor onderzoek en webstatistieken bieden inzicht in de manier waarop bezoekers de website gebruiken en welke informatie zij downloaden. Die informatie helpt ons de site te verbeteren. Bijvoorbeeld door extra informatie te plaatsen of door het gebruiksgemak te verbeteren. Omdat deze cookies geen invloed hebben op uw privacy, vallen ze onder de uitzondering van de cookiebepaling in de Telecommunicatiewet. Daarom vragen wij geen toestemming om deze cookies te plaatsen. SOM gebruikt ook een cookie om een (contact)formulier juist te kunnen afhandelen. Deze cookie (form_map_id) onthoudt de ingevulde waarden in het formulier, totdat u het formulier verstuurt. Aan het eind van uw bezoek wordt de cookie automatisch verwijderd.

Geen trackingcookies

SOM gebruikt geen trackingcookies. Dat zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

Volledige privacy-en cookieverklaring SOM

Lees de volledige privacyverklaring van SOM