SOM voert activiteiten uit die
bijdragen aan een betere
arbeidsmarkt voor werknemers
en werkgevers in het mbo.

Een psychologisch veilige werkvloer: hoe creëer je die?

Hoe creëer je een prettige, veilige werkomgeving zodat collega’s en studenten met plezier kunnen werken, leren en presteren? In de nieuwste podcast van Tjip de Jong vertelt Joriene Beks over wat psychologische en sociale veiligheid nu wel en niet is, hoe je eraan kunt werken als mbo en welke effecten dit heeft. Een toepasbare podcast toegespitst op het mbo! Joriene Beks is expert op het gebied van psychologische en sociale veiligheid.

Beluister de podcast

Aan de slag met psychologische en sociale veiligheid

Wil je meer weten over de wetgeving en maatregelen die je kunt nemen om sociale veiligheid op jouw mbo-school te borgen? Raadpleeg dan de Arbocatalogus MBO.  Hier vind je ook praktijkvoorbeelden en tips.

Daarnaast heeft Jorien Beks verschillende werkvormen en boeken gepubliceerd over het creëren van een psychologisch en sociaal veilige werkomgeving:

Veilige teamdialoog

Deze podcast is gemaakt omdat SOM wil bijdragen aan het versterken van de teamdialoog in het mbo: het op een veilige manier er- en her- kennen van elkaars en eigen kwaliteiten, het bespreken van samenwerking, inzet, eigenaarschap, eigen verantwoordelijkheid en een betere taakverdeling in een team. Dit doet SOM daarnaast bijvoorbeeld met de E-mail expeditie teamdialoog.

Deze e-mailcursus geeft tips, inspiratie en handvatten aan medewerkers met leidinggevende taken om op die manier de dialoog in het team te bevorderen. Bekijk ook onze andere activiteiten om de teamdialoog te versterken.

Aanmelden SOM-nieuwsbrief*

*De nieuwsbrief wordt vijf keer per jaar naar je e-mailadres verzonden.