RI&E MBO

Om arbobeleid goed te kunnen vormgeven is het noodzakelijk dat een werkgever een overzicht heeft van alle risico’s die in een instelling kunnen voorkomen. Daar wordt een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) voor ingezet . Een RI&E is een wettelijk verplicht middel voor werkgevers om veiligheid en gezondheid op de werkvloer te bevorderen. Met een RI&E kan een instelling veiligheids- en gezondheidsrisico’s signaleren en aanpakken, om een veilige werkplek te bieden aan haar werknemers. De werkgever is zelf verantwoordelijk voor het hebben van een RI&E-document en plan van aanpak, evenals voor de volledigheid, actualiteit en waarheidsgetrouwheid ervan.

De RI&E resulteert in een plan van aanpak (PVA). Daarin is beschreven welke maatregelen de werkgever gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken. In de RI&E staan relevante verwijzingen naar de Arbocatalogus MBO. Gebruik van deze RI&E is kosteloos voor publiek bekostigde ROC’s en AOC’s  die financieel bijdragen aan SOM op grond van de cao mbo. De RI&E van SOM is getoetst door een gecertificeerd arbodeskundige en is erkend door het Steunpunt RI&E.

Nog geen inloggevens?

U kunt inloggegevens aanvragen door een e-mail sturen naar info@sommbo.nl. Vermeld daarin alle contactgegevens van uw instelling (naam, volledig adres, telefoonnummer, e-mailadres en contactpersoon). SOM controleert deze gegevens en via Raatwerk ontvangt u vervolgens uw nieuwe inloggegevens.

Handige toepassingen RI&E SOM

Deze RI&E wordt digitaal ondersteund door het Arbomanagement systeem (AMS) van Raatwerk. AMS biedt diverse toepassingen, zoals:

  • Een module voor (korte) medewerkersraadplegingen, bijvoorbeeld bij een onderzoek naar de beleving van het klimaat of een werkplekonderzoek.
  • Een managementinformatiemodule: deze levert bruikbare stuurinformatie op (trends en ontwikkelingen) op instellingsniveau.
  • Raatwerk heeft een handige AMS-app, waarin u een ongeval of gevaarlijke arbeidssituatie kunt melden en meteen een foto van het incident of de situatie kunt downloaden. De app biedt u ook de mogelijkheid voor BHV-communicatie.
  • U kunt de resultaten van andere onderzoeken, zoals MTO en (geluids)metingen, eenvoudig toevoegen; deze zijn vervolgens een geïntegreerd onderdeel van het plan van aanpak.

Vragen

Hebt u problemen met uw aanmelding, technische vragen of op inhoud? Neem dan contact op met de helpdesk van Raatwerk via telefoonnummer: 0514-601817 of via email: info@raatwerk.nl. Voor inhoudelijke vragen kunt u ook contact opnemen met SOM via info@sommbo.nl.

Handleidingen