SOM voert activiteiten uit die
bijdragen aan een betere
arbeidsmarkt voor werknemers
en werkgevers in het mbo.

RI&E MBO

Let op: de RI&E MBO is uitsluitend beschikbaar voor publiek bekostigde ROC’s, AOC’s en Vakscholen die vallen onder de cao mbo en dus niet voor andere sectoren, bedrijven of organisaties.

Om arbobeleid goed te kunnen vormgeven is het noodzakelijk dat een werkgever een overzicht heeft van alle risico’s die in een instelling kunnen voorkomen. Daar wordt een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) voor ingezet . Een RI&E is een wettelijk verplicht middel voor werkgevers om veiligheid en gezondheid op de werkvloer te bevorderen. Met een RI&E kan een instelling veiligheids- en gezondheidsrisico’s signaleren en aanpakken, om een veilige werkplek te bieden aan haar werknemers. De werkgever is zelf verantwoordelijk voor het hebben van een RI&E-document en plan van aanpak, evenals voor de volledigheid, actualiteit en waarheidsgetrouwheid ervan.

De RI&E resulteert in een plan van aanpak (PVA). Daarin is beschreven welke maatregelen de werkgever gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken. In de RI&E staan relevante verwijzingen naar de Arbocatalogus MBO. Gebruik van deze RI&E is kosteloos voor publiek bekostigde ROC’s en AOC’s  die financieel bijdragen aan SOM op grond van de cao mbo. De RI&E wordt in 2024 opnieuw getoetst door een arbodeskundige en kan na een positief oordeel erkend worden door het Steunpunt RI&E.

Nog geen inloggevens?

Een inlogcode is uitsluitend aan te vragen door publiek bekostigde ROC’s, AOC’s en Vakscholen die vallen onder de cao mbo. U kunt inloggegevens aanvragen door een e-mail sturen naar info@sommbo.nl. Vermeld daarin alle contactgegevens van uw instelling (naam, volledig adres, telefoonnummer, e-mailadres en contactpersoon). SOM controleert deze gegevens en via Raatwerk ontvangt u vervolgens uw nieuwe inloggegevens.

Handige toepassingen RI&E SOM

Deze RI&E wordt digitaal ondersteund door het Arbomanagement systeem (AMS) van Kader Digitaal. AMS biedt diverse toepassingen, zoals:

  • Een module voor (korte) medewerkersraadplegingen, bijvoorbeeld bij een onderzoek naar de beleving van het klimaat of een werkplekonderzoek.
  • Een managementinformatiemodule: deze levert bruikbare stuurinformatie op (trends en ontwikkelingen) op instellingsniveau.
  • Kader Digitaal heeft een handige AMS-app, waarin u een ongeval of gevaarlijke arbeidssituatie kunt melden en meteen een foto van het incident of de situatie kunt downloaden. De app biedt u ook de mogelijkheid voor BHV-communicatie.
  • U kunt de resultaten van andere onderzoeken, zoals MTO en (geluids)metingen, eenvoudig toevoegen; deze zijn vervolgens een geïntegreerd onderdeel van het plan van aanpak.

Vragen

Hebt u problemen met uw aanmelding, technische vragen of op inhoud? Neem dan contact op met de helpdesk van Digitaal Kader via telefoonnummer: 088-9951305 of via email: digital@kader.nl. Voor inhoudelijke vragen kunt u ook contact opnemen met SOM via info@sommbo.nl.

Handleidingen