SOM voert activiteiten uit die
bijdragen aan een betere
arbeidsmarkt voor werknemers
en werkgevers in het mbo.

Arbeidsmarkt voor docenten mbo

De arbeidsmarkt voor docenten in het mbo is continu in beweging en op een nog wat andere manier dan in het po en vo. Belangrijke redenen hiervoor zijn:

  • Voor veel mbo-opleidingen zijn er geen specifieke lerarenopleidingen.
  • Er is veel uitwisseling van personeel tussen het onderwijs en de beroepspraktijk.

Door deze open arbeidsmarkt is niet goed te voorspellen hoe het aantal docenten in het mbo zich in de toekomst ontwikkelt en of er over enkele jaren een tekort of juist een overschot aan mbo-docenten zal zijn. Toch is inzicht in de ontwikkeling van de arbeidsmarkt belangrijk, want alleen met deze informatie zijn onnodige werkloosheid en onnodig lang openstaande vacatures te voorkomen.

Projecten

 

Meer informatie over de arbeidsmarkt en het mbo