Actueel

divers gezelschap in overleg rond tafel

Voorlopers onderwijsregio’s van start

Voorlopers onderwijsregio’s van start: gezamenlijk inspelen op personeelstekorten
Landkaart overzicht activiteiten deelnemers mbo/vo RAP

Factsheet met overzicht activiteiten deelnemers Regionale Aanpak Personeelstekort

Factsheet activiteiten deelnemers mbo/vo Aanpak Regionale aanpak personeelstekort.

Nieuwe afspraken over vaccinaties en sociale veiligheid in Arbocatalogus MBO

Lees de vernieuwde Arbocatalogus MBO met daarin aangepaste afspraken over o.a. vaccinaties en sociale veiligheid.
Beroepsgroep mbo inzetten als ambassadeur om tekorten tegen te gaan: praktijklokaal mbo

De beroepsgroep als ambassadeur in regionale samenwerking, kennissessie 6 juni

SOM, VOION en het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren organiseren op 6 juni de kennissessie ‘De beroepsgroep als ambassadeur in regionale samenwerking’

Verlenging subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort

De subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort wordt verlengd met vijf maanden. Bestaande RAP-regio’s kunnen van 12 april tot en met 31 mei 2023 subsidie aanvragen voor het aanpakken van de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in het onderwijs. De minister stelt voor deze verlenging € 7.726.987 euro subsidie beschikbaar. Achtergrond Schoolbesturen en lerarenopleidingen hebben sinds 2020 – […]

Verdieping Sectoranalyse: verzuim, sociale veiligheid, opleiden en begeleiden

In 2021 heeft SOM voor het eerst een sectoranalyse laten uitvoeren om zicht te krijgen op de vraag welke knelpunten in het werk belemmerend werken op duurzame inzetbaarheid. Daarvoor is onderzoek gedaan naar verschillende thema’s die te maken hebben met vitaal en gezond en met plezier werken. Het onderzoek heeft waardevolle informatie opgeleverd. Over een […]

Online inspiratiesessies veilige teamdialoog 2023

Weet jij wat er in jouw team speelt? Een veilige en open dialoog voeren in het team is belangrijk. Het mbo kan bij SOM terecht voor verschillende activiteiten die ondersteuning bieden bij het voeren van een veilige dialoog over vraagstukken die spelen in het team. In 2023 kun je deelnemen aan vier verschillende online inspiratiesessies […]

Mbo zet in op vitaliteit en gezond en met plezier werken

Om vitaliteit en gezond en met plezier werken in het mbo te stimuleren, heeft SOM op 30 maart namens de vakbonden en de MBO Raad een aanvraag ingediend voor MDIEU-subsidie bij het ministerie van SZW. Medewerkers uit de sector hebben zelf meegedacht over de aanvraag en feedback geleverd via diverse online sessies. De subsidie is […]
mbo-studenten in een klaslokaal

Aanmelden als voorloper regionale samenwerking lerarentekorten

Regionaal samenwerkende schoolbesturen en lerarenopleidingen uit het mbo, vo en po kunnen zich bij het ministerie van OCW aanmelden voor de
Verzuimrapportage mbo, digitaal ondertekenen

Verzuimrapportage 2022: teken de verwerkingsovereenkomst

Verzuimrapportage mbo: teken de verwerkingsovereenkomst

MBO College Hilversum: “Sterke visie op goed werkgeverschap maakt van medewerkers ambassadeurs”

Het MBO College Hilversum laat zien hoe je door goed werkgeverschap personeelstekort aanpakt
strategische personeelsplanning mbo verbeeld in drie houten poppetjes

RAP-kennisdelingssessie: Strategisch personeelsbeleid in de regio

Op 8 maart 2023 kun je meedoen aan een online RAP-kennisdelingssessie over (regionale) strategische personeelsplanning.

Aanmelden SOM-nieuwsbrief*

*De nieuwsbrief wordt vijf keer per jaar naar uw e-mailadres verzonden.

Zoeken op de SOM-website