SOM voert activiteiten uit die
bijdragen aan een betere
arbeidsmarkt voor werknemers
en werkgevers in het mbo.

Verzuimrapportage mbo 2022 gereed

De MBO Raad en de vakbonden vinden het belangrijk om zicht te hebben en te houden op de ontwikkeling van het verzuim in het mbo. Om die reden wordt ieder jaar een sectorrapportage opgesteld met daarin de belangrijkste gegevens en ontwikkelingen rond verzuim. De rapportage biedt mbo-scholen inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen de landelijke gegevens en die van de eigen school. Ook kunnen ze de uitkomsten bespreken met de OR.

De stijging van het verzuim in 2022 is volgens de MBO Raad en de vakbonden zorgelijk. De partijen gaan daarom zowel op zoek naar meer duiding van dat verzuim – wat zijn de achtergronden, en welke factoren zijn beïnvloedbaar –  als naar geslaagde manieren om het verzuim te verlagen. Die kennis wordt vervolgens gedeeld met de sector.

Over het jaar 2022 vallen de volgende punten op:

  • Het ziekteverzuim in het mbo in 2022 is 6,3%. Dat is aanmerkelijk meer dan in 2021, toen het 5,1% was (zie paragraaf 2.4).
  • Naar leeftijd zijn er twee ‘sprongen’: 25-34 en 55-64 laten een groter verzuim zien dan de categorie eronder, waarna het ziekteverzuim minder sterk stijgt in de categorieën erboven.
  • Vrouwen (7,0 procent) hebben een hoger verzuimpercentage dan mannen (5,4 procent). Vooral in de leeftijdscategorie 25-34 is het verschil tussen deze twee groepen groot (2,6 procentpunt).
  • Driekwart van de ziektedagen en daarmee van het verzuimpercentage (4,7 van de 6,3 procent) is het gevolg van lang of extra lang verzuim.
  • Kort verzuim komt qua meldingen het vaakst voor (zie hoofdstuk 5) maar beslaat niet meer dan 10% van de totale ziektedagen.

Bekijk de rapportage.

Michiel Gerlagh, voorzitter SOM
Henrik de Moel, vice-voorzitter SOM

Juni 2023

 

Meer informatie

Aanmelden SOM-nieuwsbrief*

*De nieuwsbrief wordt vijf keer per jaar naar je e-mailadres verzonden.