SOM voert activiteiten uit die
bijdragen aan een betere
arbeidsmarkt voor werknemers
en werkgevers in het mbo.

Update subsidieaanvraag duurzame inzetbaarheid mbo

Om vitaliteit en gezond werken in het mbo te stimuleren, heeft SOM op 30 maart namens de vakbonden en de MBO Raad een aanvraag ingediend voor MDIEU-subsidie bij het ministerie van SZW. Medewerkers uit de sector hebben zelf meegedacht over de aanvraag en feedback geleverd via diverse online sessies.

In juni heeft SOM, op verzoek van het ministerie van SZW, aanvullende informatie verstrekt over de MDIEU-aanvraag. SZW zal deze informatie bekijken en heeft de hoop uitgesproken om binnen afzienbare termijn de beoordeling af te kunnen ronden. We houden je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen via de website, de digitale nieuwsbrief en ons LinkedIn-profiel.

Doel subsidieaanvraag

De subsidie is aangevraagd voor projecten en activiteiten die vitaliteit en gezond en met plezier werken in het mbo versterken en die aansluiten op de knelpunten zoals benoemd in de Sectoranalyse mbo. Denk aan de mogelijkheid voor coaching, pilots positieve gezondheid en het verspreiden van handzame praktijkvoorbeelden en tips die vitaal werken bevorderen. Zodra meer bekend is over de aanvraag delen wij dit met je! Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief en door de website en LinkedIn in de gaten te houden.

Meer informatie

Aanmelden SOM-nieuwsbrief*

*De nieuwsbrief wordt vijf keer per jaar naar je e-mailadres verzonden.