SOM voert activiteiten uit die
bijdragen aan een betere
arbeidsmarkt voor werknemers
en werkgevers in het mbo.

Verdieping Sectoranalyse: verzuim, sociale veiligheid, opleiden en begeleiden

In 2021 heeft SOM voor het eerst een sectoranalyse laten uitvoeren om zicht te krijgen op de vraag welke knelpunten in het werk belemmerend werken op duurzame inzetbaarheid. Daarvoor is onderzoek gedaan naar verschillende thema’s die te maken hebben met vitaal en gezond en met plezier werken. Het onderzoek heeft waardevolle informatie opgeleverd.

Over een aantal onderwerpen wilden werkgevers en werknemers destijds meer te weten komen, waaronder over verzuim, sociale veiligheid, het opleiden van medewerkers en de begeleiding van starters. Om die reden is er een verdiepende update van de sectoranalyse gemaakt waarin de genoemde thema’s verder onderzocht zijn. In de update zijn ook de cijfers geactualiseerd.

Om werkgevers en werknemers te helpen bij het verminderen of voorkomen van knelpunten op deze thema´s zijn de uitkomsten van de sectoranalyse en de update gebruikt voor de ontwikkeling van een activiteitenplan dat als basis diende voor de MDIEU-subsidieaanvraag die door SOM namens de sociale partners ingediend is bij het ministerie van SZW op 30 maart.

Meer informatie

Aanmelden SOM-nieuwsbrief*

*De nieuwsbrief wordt vijf keer per jaar naar je e-mailadres verzonden.