SOM,

hét platform in het mbo
van werkgevers en
werknemers samen.

Rol van de OR in gezondheidsbeleid: tips en handvatten

Om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij het arbobeleid is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) veranderd. De vernieuwde wet – die sinds 1 juli 2017 geldt – heeft gevolgen voor de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker, maar ook voor de OR. Om de OR te ondersteunen in hun nieuwe rol en goed te kunnen samenwerken met diverse spelers rondom de arbodienstverlening heeft SOM  praktische handreikingen gemaakt waaronder een quiz. Wat weet u over veranderingen in de Arbowet en de rol van de OR? Speel de quiz en ontvang meteen tips en nuttige informatie.

SOM heeft ook een uitleganimatie gemaakt over om alle wijzigingen in de Arbowet en rechten en plichten voor de OR  nog eens rustig na te kijken. De uitleganimatie volgt na het afronden van de quiz, maar kunt u ook apart bekijken.

De informatie in de quiz en de animatie zijn direct toepasbaar en helpen bij het formuleren van argumentatie voor het overleg met de bestuurder en andere spelers waarmee u samen de Arbodienstverlening vormgeeft.

 

Meer informatie

  • Bekijk de infographic over de rol werkgever richting de OR over gezondheidsbeleid.
  • Lees het online magazine van SOM. Het magazine biedt u handvatten om het gezondheidsbeleid naar een hoger plan te tillen.
  • Raadpleeg de SOM Arbocatalogus.
  • Bezoek het arboportaal  van het Ministerie van SZW. Het portaal is bedoeld voor werkgevers, professionals en werknemers die informatie zoeken over goede arbeidsomstandigheden.
  • Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Er is een handige checklist beschikbaar om het contract op te stellen. Raadpleeg de checklist.