SOM voert activiteiten uit die
bijdragen aan een betere
arbeidsmarkt voor werknemers
en werkgevers in het mbo.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is voor SOM de mate waarin medewerkers, vanuit intrinsieke motivatie en ondersteund door de mbo’s, productief, gemotiveerd en gezond willen en kunnen werken binnen of buiten de organisatie. Duurzame inzetbaarheid richt zich op iedereen in de organisatie, zowel jong en oud. Inzetbare medewerkers kunnen door een leven lang leren en ontwikkelen beter inspelen op aanpassing van hun takenpakket, verandering in hun loopbaan en in de organisatie. SOM geeft mede invulling aan duurzame Inzetbaarheid via de speerpunten het versterken van de teamdialoog en gezond en veilig werken.

Sectoranalyse mbo

In 2021 is de sectoranalyse voor het mbo uitgevoerd. Deze analyse geeft de knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen weer met betrekking tot de duurzame inzetbaarheid van de werknemers in het mbo. De sectoranalyse geeft zowel het SOM-bestuur als de cao-tafel inzicht en daarmee mogelijkheden om aan de slag te gaan. Gezamenlijk slaan zij de handen ineen om daarmee het werken in het mbo nóg aantrekkelijker te maken.

Samen met je team meer werkplezier voor jou