Productief en
gemotiveerd blijven

Duurzame inzetbaarheid

Het doel van SOM is om een bijdrage te leveren aan een toekomst waarin het menselijk kapitaal binnen de mbo sector duurzaam inzetbaar is. Wat betekent duurzame inzetbaarheid voor ons? Duurzame inzetbaarheid is voor SOM de mate waarin medewerkers, vanuit intrinsieke motivatie en ondersteund door de mbo instelling, productief, gemotiveerd en gezond willen en kunnen werken binnen of buiten de organisatie. Duurzame inzetbaarheid richt zich op iedereen in de organisatie, zowel jong en oud. Inzetbare medewerkers kunnen beter inspelen op aanpassing van hun takenpakket, verandering in hun loopbaan en ontwikkelingen in de organisatie. SOM geeft invulling aan duurzame Inzetbaarheid via de speerpunten professionele ruimte en gezondheidsbeleid.

Lees meer

Rondetafelbijeenkomsten

Een ronde tafel ‘duurzame inzetbaarheid’ is een bijeenkomst van twee of meerdere MBO scholen met duurzame inzetbaarheid als gespreksthema. Het gesprek is open en onderzoekend van karakter.

De rondetafel combineert de doelen van drie wensen:

  1. De CAO-tafel wil graag advies uit de sector.
  2. SOM wil graag het gebruik van de professionele dialoog in het MBO bevorderen en hiermee de sector prikkelen om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid.
  3. De scholen die deelnemen aan de rondetafel hebben eigen wensen.

Lees meer

Meer weten over het organiseren van een rondetafelbijeenkomst Duurzame inzetbaarheid? Lees meer

Agenda

  • Geen agendapunten beschikbaar

Contact met SOM

Bent of wilt u aan de slag met het thema duurzame inzetbaarheid en bent u op zoek naar inspiratie? Neem contact op via info@sommbo.nl. SOM heeft voorbeelden en een inspirerend netwerk.