SOM voert activiteiten uit die
bijdragen aan een betere
arbeidsmarkt voor werknemers
en werkgevers in het mbo.

Samen met je team meer werkplezier voor jou

‘Mijn inziens is dit de juiste aanpak om gedragsverandering te bewerkstelligen. Met behulp van deze bijeenkomsten, het stellen van de juiste vraag en het bewust worden van de ontwikkelbehoeftes, is de methode erg resultaatgericht.’ [Kris Possel, Horizon College]

Als teamlid je talenten goed uit de verf laten komen en vitaal en met plezier naar je werk gaan. Als team elkaar op de juiste momenten motiveren en betrokken houden bij het werk, zodat de leden beter hun werk kunnen doen. Dat zijn de doelen van de methode ‘Blijvende verbinding’ voor het mbo. Werk als docent, leidinggevende, trainer en/of hrm’er samen om uw team blijvend te verbeteren en zo het beste onderwijs voor iedere student te realiseren.

Werksituatie verbeteren

‘Blijvende verbinding’ is een methode die vijf mbo-instellingen en acht teams samen hebben ontwikkeld. Zij hebben ermee geëxperimenteerd en op basis van hun ervaringen een aanpak geschreven. Het achterliggende principe van ‘Blijvende verbinding’ is de werksituatie te verbeteren door:

  • de individuele wensen voor ontwikkeling en leervragen te verbinden aan de teamdoelstellingen;
  • vervolgens te kijken aan welke knoppen je hiervoor kunt draaien (bijvoorbeeld in het werkproces) en hier concrete afspraken over te maken.

Zelf aan de slag

Wilt u zelf aan de slag met ‘Blijvende verbinding’? De methode bestaat uit twee teamsessies van ongeveer een halve dag en vergt van ieder teamlid circa een uur voorbereiding. U behandelt tijdens deze sessies verschillende vragen. Waarom hebben u en uw collega’s voor dit vak gekozen? Wat drijft jullie? Welke kwaliteiten hebben jullie en hoe kunt u die het beste inzetten? En welke mogelijkheden zijn er om te verbeteren?

Praktijkvoorbeelden

Als u benieuwd bent wat Blijvende Verbinding deelnemende mbo-instellingen heeft opgeleverd lees dan de interviews met Kris Possel van het Horizon College in Hoorn en Douwe Jan de Jong, zorgcoördinator en docent bij Helicon Opleidingen in Boxtel en werkzaam voor Helicon Academy.

Handig stappenplan

Wijs voordat u begint een procesbegeleider aan. Kies bij voorkeur iemand van buiten het team. Wilt u zelf of de procesbegeleider met de methode aan de gang? Maak dan gebruik van het handige stappenplan. Daarin staan alle stappen van de methodiek toegelicht. Ook zijn een uitgebreid draaiboek en verschillende werkvormen opgenomen, die u tijdens de sessie kunt gebruiken.

Collega’s enthousiasmeren

Wilt u uw teamleden enthousiasmeren en meer laten lezen over de methode? Bekijk en print dan de flyer.

Inhoudelijke verdieping

Zoekt u meer inhoudelijke verdieping? Lees dan het achtergrondartikel, geschreven door onderzoekers die betrokken zijn geweest bij het ontwikkelen van de methodiek ‘Blijvende verbinding’.

Alle downloads op een rij

Achtergrondinformatie

Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de methodiek was om de sector zelf er intensief bij te betrekken. In 2017 zijn daarom verschillende mbo-instellingen, samen met onderzoekers en een coach, een zoektocht gestart naar een manier om duurzame inzetbaarheid op teamniveau op te pakken. De zoektocht was erop gericht om een methodiek te ontwerpen die preventief werkt, in teams kan worden ingezet en bijdraagt aan de realisatie van een duurzame werksituatie.

Contact en ondersteuning

Wilt u meer ondersteuning? Neem dan contact op met Douwe Jan de Jong van Helicon of Kris Possel van het Horizon College. Zij hebben met hun mbo-instelling meegewerkt aan de ontwikkeling van ‘Blijvende verbinding’. U kunt met hen contact opnemen via SOM: 070 376 59 81 of info@sommbo.nl.

Aanmelden SOM-nieuwsbrief*

*De nieuwsbrief wordt vijf keer per jaar naar je e-mailadres verzonden.