SOM voert activiteiten uit die
bijdragen aan een betere
arbeidsmarkt voor werknemers
en werkgevers in het mbo.

Resultaten Sectoranalyse mbo bekend

Werkgevers en werknemers hebben het CAOP gevraagd om te onderzoeken hoe investeringen in duurzame inzetbaarheid ervoor kunnen zorgen dat werknemers zo gezond mogelijk tot hun pensioen doorwerken. De resultaten van dit onderzoek zijn terug te lezen in de onlangs uitgevoerde Sectoranalyse van het mbo. Duurzame inzetbaarheid wordt in deze Sectoranalyse gedefinieerd als fitheid, energie en motivatie; in goede gezondheid zijn; en als laatste aspect het beschikken over de juiste vaardigheden voor het werk.

Resultaten

In de Sectoranalyse zijn eerdere resultaten uit het meest recente Medewerkersonderzoek in het mbo meegenomen en onderzocht. Dit Medewerkersonderzoek maakte duidelijk dat de thema’s bevlogenheid, betrokkenheid, tevredenheid en werkgeverschap positief zijn gestegen ten opzichte van het Medewerkersonderzoek van twee jaar geleden. Toch zijn er nog risico’s die gezond werkend het pensioen halen kunnen belemmeren. Deze risico’s zijn in de voorliggende Sectoranalyse opgenomen, naast algemene onderwerpen met kwantitatieve gegevens over bijvoorbeeld de grootte van de arbeidsmarkt en de samenstelling.  Op basis van groepsgesprekken, zijn tot slot ideeën aangedragen om deze risico’s te verminderen of voorkomen.

Als rode draad in de gesprekken met werknemers en werkgevers kwam naar voren dat in het beleid voor duurzame inzetbaarheid meer aandacht en ruimte voor het individu zou moeten zijn. Maatwerk in goed onderling overleg zagen de respondenten daarom als leidend principe voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid.

Bekijk de Sectoranalyse mbo

Vervolgacties

De Sectoranalyse geeft zowel het SOM-bestuur als de cao-tafel inzicht en daarmee mogelijkheden om aan de slag te gaan. Gezamenlijk slaan zij de handen ineen om daarmee het werken in het mbo nóg aantrekkelijker te maken.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over de Sectoranalyse? Mail deze naar info@sommbo.nl.

Aanmelden SOM-nieuwsbrief*

*De nieuwsbrief wordt vijf keer per jaar naar je e-mailadres verzonden.