SOM voert activiteiten uit die
bijdragen aan een betere
arbeidsmarkt voor werknemers
en werkgevers in het mbo.

Wet- en regelgeving

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsverzuim. Per regeling kunt u doorklikken voor een korte toelichting met links naar de uitgebreide wetsartikelen en achtergrondinformatie.

De wetgeving is in te delen in drie categorieën:

Preventie;

 • Arbeidsomstandigheden (arbo)-wetgeving
 • Arbocatalogus
 • Arbeidstijdenwet
 • Wet arbeid en zorg
 • Algemene wet gelijke behandeling
 • Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
 • Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen
 • Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid
 • Tabakswet

Loonuitkering bij arbeidsverzuim;

 • Burgerlijk Wetboek
 • Wet verlenging loondoorbetalingsplicht bij ziekte
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
 • Ziektewet

Re-integratie

 • Wet verbetering poortwachter

De Nederlandse wet- en regelgeving verandert voortdurend. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. SOM is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.