SOM voert activiteiten uit die
bijdragen aan een betere
arbeidsmarktvoor werknemers
en werkgevers in het mbo.

Doelgroepgerichte ondersteuning bij aanpak arbeidsverzuim

Om meer inzicht te krijgen in oorzaken en huidige maatregelen heeft SOM in 2015 een onderzoek uitgevoerd naar het arbeidsverzuim in de mbo-sector. Daaruit bleek onder meer dat de instellingen behoefte hebben aan:

  • goede praktijkvoorbeelden;
  • actuele informatie;
  • trainingen.

Specifieke behoeften per doelgroep

Nader onderzoek, via telefonische interviews, wees uit dat vier groepen in de mbo-sector behoefte hebben aan specifieke instrumenten. Die moeten hen ondersteunen in hun eigen rol en verantwoordelijkheid om arbeidsverzuim preventief aan te pakken en bespreekbaar te maken.
In nauwe samenwerking met het werkveld en kerndeskundigen ontwikkelt SOM deze instrumenten voor die doelgroepen:

  • bestuurders;
  • HRM;
  • OR;
  • leidinggevenden (directie en teammanagers).

Bestuurders

Voor bestuurders ontwikkelt SOM ieder kwartaal een informatieve infographic. Die wordt meegestuurd met de agenda voor de regiobijeenkomsten werkgeverszaken van de MBO Raad.

infographic-1-arbeidsverzuim-werkgeverszaken
infographic-2-arbeidsverzuim-werkgeverszaken
Infographic-3-arbeidsverzuim-werkgeverszaken

HRM

Voor HRM’ers organiseert SOM in 2017 een algemene bijeenkomst en deelsessies, specifiek gericht op arbeidsverzuim. Na de bijeenkomsten volgt terugkoppeling via een e-magazine met interviews, feiten en cijfers, tips en trucs.

Online magazine Impact op Arbeidsverzuim

Op 1 juli 2017 hebben we in Nederland te maken met een nieuwe Arbeidsomstandighedenwet. De overheid past de wet aan om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij de arbodienstverlening. Voor mbo-scholen biedt de verandering van de Arbowet een mooie kans om te reflecteren op de huidige stand van zaken voor preventie, curatie en amplitie. SOM ontwikkelde een online magazine om u een handvat te bieden om het gezondheidsbeleid naar een hoger plan te tillen. In dit magazine neemt visionair en filosoof Ruud Veltenaar u mee naar de fascinerende uitdaging waar het onderwijs voor staat. U krijgt de ins & outs over de nieuwe Arbowet. Een vakpanel met experts geeft antwoord op enkele prangende vragen over Arbeidsverzuim en met ‘de roadmap’ brengt u in kaart wat de impact van Arbeidsverzuim op uw school is.
Bekijk het magazine >

OR

De arbowetgeving is per 1 juli 2017 veranderd. Ook de OR heeft daardoor een andere rol gekregen. Wat weet u over veranderingen in de Arbowet en de rol van de OR? Via een quiz kunt u als or testen in hoeverre u op de hoogte van de nieuwe arbowetgeving en welke rol u hierin heeft. In een animatie staan de aanpassingen nog keer overzichtelijk op een rij.

Doe de quiz en bekijk de animatie.

Leidinggevenden

Ook voor de doelgroep leidinggevenden (directie en teammanagers) ontwikkelt SOM (twee keer twee) interactieve webinars. Daarin aandacht voor zowel theorie als praktijk, met een centrale plaats voor het voeren van de dialoog.

De opbrengst van de webinars ‘Van verzuim naar veerkracht’ is goed te delen met collega’s. Daarom staan de gebruikte videofragmenten nog eens op een rij. Gemakkelijk te combineren met de geschreven terugkoppeling. Daarin staan de vragen, pols en gedeelde antwoorden. Doe er uw voordeel mee!

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Maaike Sauerborn.
E: m.sauerborn@caop.nl
M: 06 – 2788 7253