Met ‘Blijvende Verbinding’ naar een waardevolle werksituatie

Hoe bevorder je de duurzame inzetbaarheid van het personeel in het mbo? Met deze vraag in het achterhoofd ontwikkelden drie ROC’s de aanpak ‘Blijvende Verbinding’, waarbij door middel van een teamdialoog naar een duurzame en waardevolle werksituatie wordt gewerkt. ‘Iedereen wordt nu in zijn of haar kracht gezet.’

Op het Horizon College in Hoorn heeft het team ‘Hoofdfase Verpleegkunde en Verzorgende’ de methode ‘Blijvende Verbinding’ toegepast. Deze methode draagt bij aan het realiseren van de teamdoelen door steeds de dialoog aan te gaan over wat de teamleden waardevol en belangrijk vinden in hun werk en over de manier waarop de werksituatie mensen faciliteert om deze doelen te bereiken. In twee sessies krijgen de teamleden inzicht in elkaars wensen en behoeften en worden acties geformuleerd om het teamdoel te bereiken. Kris Possel had als taak om de twee sessies te organiseren en het team te enthousiasmeren. Ook heeft hij op voorafgaande teamdagen al een voorschot genomen door de teamrollen en de teamkwaliteiten bespreekbaar te maken.

Gebruik maken van elkaars kwaliteiten

Elk team heeft zo zijn eigen reden om de methode ‘Blijvende Verbinding’ toe te passen. De teamleden van  Hoofdfase Verpleegkunde en Verzorgende van het Horizon College in Hoorn gaven aan meer van elkaars kwaliteiten gebruik te willen maken. ‘De teamsamenstelling is de afgelopen tijd flink veranderd. Er zijn twee teams samengevoegd, personeelswisselingen geweest en enkele AVO-docenten toegevoegd. Het is logisch dat je dan niet goed op de hoogte bent van elkaars kwaliteiten. Onze onderzoeksvraag luidde dan ook: Hoe komen wij samen tot een waardevolle werksituatie en hoe kunnen wij daarbij zo goed mogelijk gebruik maken van elkaars kwaliteiten en zorgen dat deze zich verder ontwikkelen’, vertelt Kris Possel.

Ontwikkeling

Tijdens de sessies spreek je niet alleen je eigen werkwaarden en leerdoelen uit. Je leert bovenal wat je teamleden belangrijk vinden in hun dagelijkse werkzaamheden. Volgens Possel is dit erg waardevol voor het team. ‘De teamleden spraken waardering in elkaar uit en iedereen wordt nu in zijn of haar kracht gezet. Ook zijn de tegengestelde waarden van de teamleden in beeld gebracht. Iedereen kan zich nu gaan richten op zijn eigen ontwikkeldoelen en kan die ombouwen tot concrete daden, zodat in het gehele team een gerichte transformatie ontstaat.’

Dialoog

Possel vindt dat de communicatie in het team sterk verbeterd is. Dat komt door concrete acties. ‘We hebben nu elke ochtend een gezamenlijk Lean-moment en er is een WhattsAppgroep aangemaakt. Daarnaast hebben we met elkaar afgesproken om directe feedback aan elkaar te geven en met elkaar de diepte in te gaan tijdens geplande intervisiebijeenkomsten. Tijdens de teamdagen gaan we de dialoog met elkaar aan. Op deze dagen spreken we waardering in elkaar uit, brengen we elkaars kwaliteiten in beeld en brengen deze ook gezamenlijk in de praktijk. Nadat duidelijk werd wat de kwaliteiten en wensen zijn van iedereen, hebben we een herverdeling van taken gemaakt.’

Resultaatgericht

Possel spreekt enthousiast over de methode ‘Blijvende Verbinding’ en denkt dat andere mbo-instellingen er ook baat bij kunnen hebben. ‘Mijn inziens is dit de juiste aanpak om gedragsverandering te bewerkstelligen. Met behulp van deze bijeenkomsten, het stellen van de juiste onderzoeksvraag en het bewust worden van de ontwikkelbehoeftes, is de methode erg resultaatgericht. De deelnemers weten zich te verbinden met de aanpak en voelen zich medeverantwoordelijk voor het resultaat.’