Methode Blijvende Verbinding: ‘Je leert elkaar echt kennen’

De kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald door de kwaliteit van de mensen voor de klas. Als zij plezier hebben in hun werk dan kan dat inspirerend, activerend en spannend onderwijs opleveren. De methode ‘Blijvende Verbinding’ voor het mbo helpt hierbij. In twee sessies krijg je inzicht in elkaars individuele wensen en behoeften en dat komt de samenwerking ten goede. ‘Je leert elkaar echt kennen.’

Blijvende Verbinding

Douwe Jan de Jong, zorgcoördinator en docent bij Helicon Opleidingen in Boxtel en werkzaam voor Helicon Academy, was in het verleden twee keer deelnemer en is nu als procesbegeleider betrokken bij de methode ‘Blijvende Verbinding’. Hij weet dan ook precies wat het inhoudt. ‘Voorafgaand aan de teamsessies heeft iedere deelnemer een intake om de individuele leervragen in kaart te brengen. Op basis van deze leervragen kan een teamdoel geformuleerd worden. Daarna volgen twee teamsessies van elk vier uur. In de eerste sessie krijgen de teamleden meer inzicht in elkaars behoeften. In de tweede sessie worden acties geformuleerd die nodig zijn om het teamdoel te bereiken.’

Doelstellingen

Het uiteindelijke doel van de methode kan dus per team verschillen. ‘Bij het team Veehouderij lag de nadruk op het beter gebruikmaken van elkaars kwaliteiten. De één is goed in het schrijven van lesstof, de ander kan goed redigeren. Het is goed om in te spelen op elkaars talenten’, zegt De Jong. ‘Maar ik begeleid nu het proces bij team Loonwerk. Dit team heeft de laatste tijd veel wisselingen gekend. Uit de intake bleek dat de deelnemers elkaar vooral beter wilden leren kennen.’

Teamgevoel

Dat het team Loonwerk elkaar beter heeft leren kennen, staat volgens De Jong buiten kijf. Zo kwam men bijvoorbeeld meer te weten over de thuissituaties van collega’s. ‘Een aantal collega’s heeft ook nog een eigen bedrijf. Zo is er bijvoorbeeld iemand met een eigen aardappelveld. Hij maakt zich natuurlijk wel zorgen over de droogte van deze zomer. Dan begrijp je ook beter dat iemand een keer wat afwezig is of te laat is met de rapporten. Zo ontstaat er een hecht teamgevoel’, aldus De Jong.

‘Hot Seat’

Een belangrijke oefening is de ‘Hot Seat’. De stoelen staan dan geformeerd in hoefijzervorm en één stoel, de hot seat, staat voor de hoefijzer. ‘Als je op de hot seat zit, dan blik je terug op je tijd bij Helicon Opleidingen en vertel je waar je nu staat, wat je nodig hebt en waar je naartoe wilt. De overige deelnemers kunnen reageren. De deelnemers links van de hot seat vertellen wat hun indruk is van het verhaal. De deelnemers tegenover de hot seat geven aan wat ze geleerd hebben van het verhaal. De deelnemers rechts van de hot seat leveren tips en suggesties. Daarna schuift iedereen een plek op en doet de volgende zijn verhaal’, vertelt De Jong.

Dialoog

De hot seat staat symbool voor de gehele methode, waarin steeds de dialoog wordt aangegaan over wat de teamleden waardevol en belangrijk vinden in hun werk en over de manier waarop de werksituatie mensen faciliteert om deze doelen te bereiken. Dat betekent dat de deelnemers zich kwetsbaar moeten opstellen. ‘Ik was dan ook wel bang dat niet iedereen wilde meewerken, maar die angst bleek ongegrond. Tijdens de sessies creëer je vanzelf een goede sfeer door het vertrouwen dat je in elkaar krijgt’, zegt De Jong,

Makkelijk uitvoerbaar

De Jong heeft goede ervaringen met ‘Blijvende Verbinding’ en beveelt de methode van harte aan bij andere mbo-instellingen. ‘Het is wetenschappelijk bewezen dat als je werk voldoet aan belangrijke werkwaardes, zoals goede contacten met collega’s en het kunnen inzetten van je talenten, je met meer plezier naar je werk gaat. Daarnaast kost de methode relatief weinig tijd en is het gemakkelijk uitvoerbaar’, besluit De Jong.