De cao-partijen hebben begin dit jaar een flyer gemaakt met voorbeelden om werkdruk aan te pakken in het mbo. De flyer is gebaseerd op 40 werkdrukplannen van mbo-instellingen passend bij hun organisatie. In de plannen staan maatregelen om het werk beter en gezond vol te houden, leiderschap goed in te vullen of om anders met de zorgvraag van studenten om te kunnen gaan.

Veel ondernemingsraden en HR-personeel wensten graag voorbeelden vanuit de werkdrukplannen. De vakbonden en de MBO Raad hebben zoals in de Cao mbo is afgesproken dan ook een flyer/document gemaakt met inspiratie en voorbeelden om te gebruiken voor de evaluatie en nadere invulling de komende jaren van het werkdrukplan op de instelling.

Op het moment dat deze flyer klaar was brak COVID 19 uit en gingen de schoolgebouwen dicht. Er is besloten om de flyer dan ook op een later tijdstip te publiceren. Vakbonden en de MBO Raad denken dat ze nu wel alvast de flyer kunnen verspreiden zodat op het moment dat er behoefte aan is bij ondernemingsraden er een goede informatiebron klaar ligt.

Bekijk de flyer vol met ideeën en suggesties uit de sector.