“Gezond en veilig
werken”
“Verken uw professionele
ruimte”
“Productief en
gemotiveerd blijven”

SOM, hèt platform in het MBO van werkgevers en werknemers samen

SOM is de afkorting van Stichting Onderwijsarbeidsmarkt MBO. Het is een interactief platform voor visievorming en goede praktijkvoorbeelden, die gerelateerd zijn aan de arbeidsmarkt in het mbo. SOM richt zich op:

  • het leggen van verbindingen tussen de instellingen.
  • het ontwikkelen en uitwisselen van theoretische en praktische kennis.
  • het voorzien in gewenste sectorale instrumenten.
  • het in gang zetten van discussies over relevante vraagstukken in de sector.

Gerealiseerde banen in het MBO

We gaan het gewoon doen! In 2023 heeft de mbo-sector 1290 banen gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Het is onze maatschappelijk opdracht maar we willen ook een voorbeeldfunctie vervullen. Veel mbo-instellingen zijn al aan het werk, maar het gaat niet hard genoeg. Er is al veel kennis en kunde voorhanden. Neem snel een kijkje op Sombanenafspraak en doe inspiratie op.

icon_formation

Professionele dialoog in de mbo-praktijk

Wat hebben de teams bereikt die aan de slag zijn gegaan met teamontwikkeling, samenwerking en de professionele dialoog? Wat kunnen andere teams van hen leren? Daarover organiseerde SOM op 14 oktober een inspiratiebijeenkomst. Verschillende teams presenteerden zelf hun praktijkervaringen.

Lees het verslag van de bijeenkomst

 Focus op
het effect en
leer je er naartoe”