SOM voert activiteiten uit die
bijdragen aan een betere
arbeidsmarkt voor werknemers
en werkgevers in het mbo.

Vragen en antwoorden over verlening RAP-subsidieregeling

De RAP-subsidieregeling wordt verlengd voor het schooljaar 2022-2023. Nieuwe en bestaande RAP-regio’s kunnen tot en met 29 mei 2022 subsidie aanvragen. SOM organiseerde samen met VOION en het Arbeidsmarktplatform PO een bijeenkomst waar de RAP-regio’s hun vragen konden stellen aan het ministerie van OCW en DUS-i over de subsidieregeling en de Regionale Aanpak Personeelstekorten.

Medewerkers van OCW en DUS-I gaven zowel antwoord op vooraf ingediende vragen als vragen gesteld in de chat tijdens de bijeenkomst. Lees de vragen en antwoorden over de verlenging van de RAP-regeling voor het schooljaar 2022-2023 in dit document

Verduurzaming van de samenwerking

In het tweede deel vond verdieping plaats en werd de groep opgesplitst: één voor het mbo en vo en één voor het po. Bij het vo/mbo stond de vraag centraal hoe regio’s de komende periode gebruiken voor de volgende stap in de regionale samenwerking met het oog op het actieplan ‘Duurzaam werken in het onderwijs’ en het recent gepubliceerde Onderwijsakkoord. De deelnemers gingen met elkaar het gesprek aan over thema’s zoals verhoging van de participatiegraad, bestuurlijke betrokkenheid, regionale strategische personeelsplanning , aandacht voor initiële instroom, aandacht voor behoud en het voorkomen vroegtijdige uitval.

Meer informatie

Aanmelden SOM-nieuwsbrief*

*De nieuwsbrief wordt vijf keer per jaar naar je e-mailadres verzonden.