Regionale aanpak personeelstekort (RAP)​

Schoolbesturen in het po, vo én mbo die personeelstekorten op regionaal niveau willen aanpakken, konden daarvoor van 1 februari tot en met 1 maart 2020 subsidie aanvragen. De subsidie is te gebruiken in de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022. Met de subsidieregeling Regionale aanpak personeelstekort (RAP) blijft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) besturen, lerarenopleidingen en andere partijen ondersteunen om de tekorten gezamenlijk aan te pakken op regionaal niveau. Deze regeling is een vervolg op de Regionale Aanpak Lerarentekort (RAL), waarmee meer dan 60 regio’s in po, vo en mbo in 2019 zijn gestart.

Bekijk welke mbo’s meedoen aan de RAP en doe inspiratie op per regio.

Regionaal loket

Ten opzichte van de vorige regeling (RAL) zijn er voor het vo en het mbo een aantal voorwaarden gewijzigd. De aanpassingen kwamen voort uit de wensen van het veld zelf, de Landelijke tafel lerarentekort en aangenomen moties in de Tweede Kamer.

Het is nu bijvoorbeeld een voorwaarde dat iedere regio een aanspreekpunt of regionaal loket heeft voor geïnteresseerden die in het onderwijs willen gaan werken. Bij dat loket kunnen de geïnteresseerden bijvoorbeeld informatie krijgen over vacatures, opleidingsroutes en de mogelijkheden voor begeleiding.

Hoe  je een regionaal loket of informatiepunt inricht  om geïnteresseerden in een baan in het onderwijs verder de weg te wijzen lees je in deze factsheet. In deze factsheet worden een aantal processtappen, tips en opties uit de praktijk gedeeld.

 

Meer weten over de RAP?