SOM voert activiteiten uit die
bijdragen aan een betere
arbeidsmarkt voor werknemers
en werkgevers in het mbo.

Regionale aanpak personeelstekort (RAP)​

Met de subsidieregeling Regionale aanpak personeelstekort (RAP) ondersteunt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) besturen, lerarenopleidingen en andere partijen om de tekorten gezamenlijk aan te pakken op regionaal niveau. Ook voor het schooljaar 2022/2023 was er subsidie beschikbaar.

Mogelijkheden

Schoolbesturen en vestigingen in het mbo hebben twee opties:

  • Aansluiting zoeken bij één van de bestaande RAP-regio’s voor zover dit nog niet het geval is. Uitgangspunt is dat scholen of vestigingen, die zich in het kader van deze regeling voor aanvraagronde 2022 willen aansluiten bij een RAP-regio, worden toegevoegd.
  • Aansluiting zoeken bij een nog nieuw te vormen RAP-regio die voldoet aan de kwantitatieve eisen voor regiovorming. Wil je weten welke nieuwe regio’s gevormd worden? Neem dan contact op met info@sommbo.nl of info@voion.nl.

Doe ook inspiratie op per RAP-regio.

Regionaal loket

Een van voorwaarden van de subsidieregeling is dat iedere regio een aanspreekpunt of regionaal loket heeft voor geïnteresseerden die in het onderwijs willen gaan werken. Bij dat loket kunnen de geïnteresseerden bijvoorbeeld informatie krijgen over vacatures, opleidingsroutes en de mogelijkheden voor begeleiding.

Hoe je een regionaal loket of informatiepunt inricht om geïnteresseerden in een baan in het onderwijs verder de weg te wijzen lees je in deze factsheet. In deze factsheet worden een aantal processtappen, tips en opties uit de praktijk gedeeld.

 

Meer weten over de RAP?