SOM voert activiteiten uit die
bijdragen aan een betere
arbeidsmarkt voor werknemers
en werkgevers in het mbo.

Voorlopers onderwijsregio’s van start

Er zijn 29 aanvragen ingediend door samenwerkende schoolbesturen, lerarenopleidingen en de beroepsgroep als zogeheten voorloper voor de ontwikkeling tot Onderwijsregio. De voorlopers zijn vaak bovensectoraal, maar soms ook specifiek voor het mbo, vo of po. Ook is een aantal landelijke aanvragen ingediend.

In gezamenlijkheid inspelen op de personeelstekorten

In de Onderwijsregio’s nemen partijen gezamenlijke verantwoordelijkheid voor hun regionale onderwijsarbeidsmarkt. Door samen te werken in de regio bij het werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren kunnen ze beter inspelen op de personeelstekorten. Hierbij wordt in de regio samengebracht en versterkt wat er al gebeurt in de partnerschappen Samen Opleiden en Professionaliseren, RAP-regio’s en de allianties van lerarenopleidingen.

Lees verder op website van VOION

Aanmelden SOM-nieuwsbrief*

*De nieuwsbrief wordt vijf keer per jaar naar je e-mailadres verzonden.