Voor wie

De primaire doelgroep van SOM is de achterban, vertegenwoordigd door de werkgevers en de werknemers:

Werkgevers (via de MBO Raad), en meer specifiek

  • Colleges van Bestuur van de mbo-instellingen.
  • Directeuren/hoofden HRM en P&O.

Werknemers (via de vakbonden), en meer specifiek

  • Werknemers binnen de instellingen, zowel onderwijzend personeel als ondersteunend personeel.
  • Ondernemingsraden.

Doelgroepen speerpunten

Voor verschillende speerpunten, zoals Gezondheid en veilig werken of Professionalisering, richt SOM zich op specifieke doelgroepen. Denk aan:

  • Leidinggevenden, teams en en hun teamleiders.
  • Beleidsmedewerkers HRM en P&O
  • Arbocoördinatoren en preventiemedewerkers