SOM voert activiteiten uit die
bijdragen aan een betere
arbeidsmarkt voor werknemers
en werkgevers in het mbo.

Voor wie

De primaire doelgroep van SOM is de achterban, vertegenwoordigd door de werkgevers en de werknemers:

Werkgevers (via de MBO Raad), en meer specifiek

  • Colleges van Bestuur van de mbo-instellingen.
  • Directeuren/hoofden HRM en P&O.

Werknemers (via de vakbonden), en meer specifiek

  • Werknemers binnen de instellingen, zowel onderwijzend personeel als ondersteunend personeel.
  • Ondernemingsraden.

Doelgroepen speerpunten

Voor verschillende speerpunten, zoals Gezondheid en veilig werken of Professionalisering, richt SOM zich op specifieke doelgroepen. Denk aan:

  • Leidinggevenden, teams en en hun teamleiders.
  • Beleidsmedewerkers HRM en P&O
  • Arbocoördinatoren en preventiemedewerkers