Bijdrage SOM 2019

Alle MBO instellingen dragen in 2019 bij aan SOM, dit is zo besloten in de ALV van de MBO Raad in november 2013. De totale bijdrage is vastgesteld op € 569.000 per jaar. Uw aandeel aan de jaarlijkse SOM bijdrage bijdrage wordt bepaald op basis van de Rijksfinanciering die uw instelling voor het MBO ontvangt. SOM maakt voor de berekening gebruik van de actuele gegevens van DUO.  Voor deze berekening is gebruik gemaakt van de gegevens van DUO van oktober 2018.

Bekijk hier de berekening van de contributie.