Bijdrage SOM 2022

Alle MBO instellingen dragen in 2022 bij aan SOM, dit is zo besloten in de ALV van de MBO Raad in november 2013. De totale bijdrage is vastgesteld op € 569.000 per jaar. Uw aandeel aan de jaarlijkse SOM bijdrage wordt bepaald op basis van de Rijksfinanciering die uw instelling voor het MBO ontvangt. SOM maakt voor de berekening gebruik van de actuele gegevens van DUO. Hier is gebruik gemaakt van de gegevens uit DUO van december 2021. In de bijlage treft u de totale bijdrage en de verdeling tussen de MBO instellingen aan.

Bekijk hier de berekening van de contributie.