Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en updates omtrent SOM MBO. De nieuwsbrief wordt vijf keer per jaar verzonden.
Meld u hier aan voor de SOM nieuwsbrief.Hieronder vindt u een overzicht van onze voorgaande nieuwsbrieven.

Nieuwsbrief juni 2017

 • De zomer komt eraan
 • Til uw gezondheidsbeleid naar een hoger plan
 • Van verzuim naar veerkracht
 • Medische handelingen en medicijnverstrekking op school
 • Passende sturing geven aan teams: werkplaats leidinggevenden
 • Werkconferentie Samen Gezond Vooruit, meten is weten
 • Goede start van het schooljaar: webinar arbeidsverzuim voor ondernemingsraden
 • Online teamscan: neem de ontwikkeling van uw team in eigen hand
 • Onderzoek naar imago van docenten
 • Agenda

Nieuwsbrief april 2017

 • Banenafspraak mbo
 • Functieboek participatiebanen
 • Wist u dat?
 • Kennisdocumenten vernieuwd
 • Servicepunt Banenafspraak mbo
 • SOM-website banenafspraak

Nieuwsbrief maart 2017

 • Webinars arbeidsverzuim: 21 en 28 maart
 • Werkplaats leidinggevenden: hoe kunt u passende sturing en ruimte geven aan teams?
 • Kennis en inspiratie op website banenafspraak
 • Subsidie Onderwijs Pioniers helpt mbo-docenten met innoveren
 • ‘Impact Meten is Weten’
 • Nieuwe Arbowet per 1 juli

SOM Arbo nieuwsbrief februari 2017

 • RI&E en Arbocatalogus geactualiseerd
 • Meld u aan voor de bijeenkomst ‘Impact op Arbeidsverzuim’ op 9 maart
 • Webinars over arbeidsverzuim voor leidinggevenden
 • Nieuwe Arbowet uitgelicht: de rol van de preventiemedewerker
 • Gastles om jongeren weerbaar te maken op de werkvloer

Nieuwsbrief december 2016

 • Fijne feestdagen en een voorspoedig 2017!
 • Nieuwe website SOM
 • Aan de slag met Het Nieuwe Werken
 • Impressie inspiratiebijeenkomst ‘Versnelling professionele dialoog’
 • De dialoog centraal tijdens regionale bijeenkomsten medezeggenschap

Nieuwsbrief juni 2016

 • Website Banenafspraak MBO live
 • Veel subsidieaanvragen professionele dialoog 2016-2017
 • 14 oktober 2016: Inspiratiebijeenkomst professionele dialoog
 • Leiderschap in het mbo
 • Meer professionele ruimte door ‘het nieuwe werken’

Nieuwsbrief april 2016

 • Arbobijeenkomst ‘RI&E in de praktijk’ en vervolgacties
 • Aanpassing gebruikersrecht RI&E MBO
 • Registratie ongevallen in de Arbocatalogus
 • Onderhoud RI&E en Arbocatalogus MBO
 • Verkenning zorgplicht veiligheid academies
 • Vervolg samenwerking VSHO en Voion
 • Verkenning aansprakelijkheid medicijnprotocol
 • Inspectie SZW past boetebeleid aan

Nieuwsbrief februari 2016

 • Projectfinanciering voor dialoog en samenwerking in onderwijsteams
 • Regionale bijeenkomst Duurzame inzetbaarheid
 • Evaluatie van de WOR
 • Conferentie over gezondheidsbeleid op 24 mei
 • Terugblik Arbobijeenkomst over RI&E
 • SOM informeert werkgeverzaken over verzuim

Nieuwsbrief november 2015

 • Grote behoefte aan impuls professionele dialoog
 • Rondetafelbijeenkomsten duurzame inzetbaarheid
 • Loopbaanlab: samenwerking loont
 • Project ‘Innovatie van onderop’ afgerond
 • Leerkracht: rust in de waan van de dag
 • Teams kiezen eigen interventies
 • Enquête: Invulling van Het Nieuwe Werken in het mbo

Nieuwsbrief september 2015

 • Uitkomsten onderzoek gezond en veilig werken
 • Uitkomsten onderzoek arbeidsverzuim
 • Nieuw: handreiking veiligheid praktijklokaal
 • Nieuw: thema werkplezier en werkstress
 • Thema BHV goedgekeurd
 • ESF-subsidie duurzame inzetbaarheid
 • Agenda

Nieuwsbrief mei 2015

 • Masterclasses Participatiewet en banenafspraak
 • Vragenlijst arbeidsverzuim
 • LeerKRACHT in de mbo-praktijk
 • SOM stimuleert professionele dialoog
 • Vragenlijst gezond en veilig werken
 • Onderhoud en voortgang Arbocatalogus MBO
 • Na de zomer: rondetafelbijeenkomsten duurzame inzetbaarheid

Nieuwsbrief oktober 2014

 • Gezondheidsbeleid op SOM-site geactualiseerd’
 • Werksessie: knelpunten arbeidsmarkt mbo
 • Europese subsidie voor duurzame inzetbaarheid
 • Voortgang: extra praktijklokalen RI&E en Arbocatalogus MBO
 • Voortgang: toolbox Toezicht praktijklokaal horeca en banket
 • Uw gezondheidsbeleid verbeteren? Zet concrete stappen tijdens werkconferentie!
 • Aanpak arbeidsverzuim
 • Onderwijspioniers 2014-2015
 • SOM steunt LeerKRACHT

Nieuwsbrief juli 2014

 • Extra praktijklokaal ‘Transport en Logistiek’ in Arbocatalogus’
 • Subsidie voor duurzame inzetbaarheid
 • Wat deed SOM in 2013?
 • Onderwijspioniers 2014 – 2015 geselecteerd
 • Uw gezondheidsbeleid verbeteren? Kom naar de werkconferentie!

Nieuwsbrief april 2014

 • Houd 10 november vrij voor ‘Samen Gezond Vooruit’
 • Vanaf eind mei: meer maatwerk mogelijk met RI&E
 • Meer praktijk in arbocatalogus
 • Toolbox Toezicht voor horecaopleidingen
 • Scholen Inspireren Scholen
 • Nieuw (praktijk)onderzoek: professionele ruimte en ontwikkeling
 • Oproep: laat uw portret maken
 • Sectorplan: Jong EN oud