SOM,

hét platform in het mbo
van werkgevers en
werknemers samen.

Drentse regionale aanpak personeelstekorten: maak kennis met ‘Noordwijzer’

Mbo’s en vo-scholen in de provincie Drenthe besloten een paar jaar geleden de handen ineen te slaan bij het oplossen van regionale personeelstekorten. Dat leidde tot de oprichting van de RAP-regio Noorderwijzer die de afgelopen jaren grote stappen heeft kunnen zetten. Er is ook een website ontwikkeld: Noorderwijzer.nl met daarop het vacatureaanbod van alle betrokkenen.

Eerste ontmoeting

Mbo’s en alle vo-schoolbesturen uit Drenthe kwamen een aantal jaar geleden samen om te discussiëren over de vraag hoe de krimp in de regio zo goed mogelijk opgevangen kon worden. Tijdens deze bijeenkomst werd de rode lijn duidelijk: alle besturen hadden behoefte aan een regionaal mobiliteitscentrum. Niet om docenten mobiliteit op te dringen, maar om de wensen die medewerkers op dit gebied hebben, goed in te kunnen vullen.

Het gevolg van deze ontmoeting was de oprichting van RAP-regio Noorderwijzer in 2019 met behulp van de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort onderwijs (RAP). Samen met het mbo Drenthe College zijn bij dit samenwerkingsverband 14 vo-scholen uit Drenthe en even daarbuiten aangesloten, en de lerarenopleidingen van Windesheim Hogeschool, NHL Stenden Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens de beginperiode is vooral de structuur van de samenwerking neergezet, daarna is de noodzakelijke verdieping in de samenwerking aangebracht en zijn deelprojectgroepen van de deelnemende scholen aan de slag gegaan. “Inmiddels hebben we als samenwerkingsverband Noorderwijzer een eigen website, projectleider en vacaturesite en onderzoeken wij actief hoe we gezamenlijk een pool op kunnen zetten om mobiliteitswensen van docenten goed in te kunnen vullen vertelt Matthias Kooistra, directeur van het Esdal College. Het Esdal college heeft locaties in Emmen, Oosterhesselen, Klazienaveen en Borger. “We hebben in korte tijd dus grote, essentiële stappen kunnen zetten.”

Schotten weggehaald

Ginette Dam, beleidsmedewerker P&O bij het Esdal College, is al vanaf het begin betrokken bij het project. Ze is kartrekker van de subgroep Platform dat de website Noorderwijzer.nl heeft ontwikkeld, gericht op werving voor alle scholen. “Na de zomervakantie willen we de website verder doorontwikkelen en een optie toevoegen waardoor geïnteresseerden hun profiel achter kunnen laten. Met een publiekscampagne willen we vervolgens ervoor zorgen dat mensen het Drentse onderwijs als werkgever leren kennen en de site beter kunnen vinden.” Op Noorderwijzer.nl profileren de scholen zich niet als afzonderlijke werkgevers, maar als gezamenlijke onderwijswerkgever van de regio. Ginette Dam: “Voor sollicitanten hebben we de schotten tussen de scholen weggehaald. Daardoor is Noorderwijzer niet alleen aantrekkelijk voor docenten, maar ook voor studenten en zij-instromers. Omdat we hecht samenwerken, kunnen we nieuwe medewerkers bijvoorbeeld een contract aanbieden met een flink aantal uren, verspreid over meerdere scholen. Onlangs hebben we een goede docent wiskunde kunnen behouden doordat alle P&O’ers samenwerken in Noorderwijzer en gezamenlijk een goed contract aan kunnen bieden. Een jaar na de lancering van de website zien we dat het bezoek aan de website per maand toeneemt en dat meer zij-instromers worden gestimuleerd om contact op te nemen met Noorderwijzer. Bij alle aangesloten scholen is er een forse toename van het aantal sollicitanten en een groot gedeelte komt binnen via de website van Noorderwijzer.”

Samenwerking tussen mbo en vo

Het Drenthe College dat beroepsopleidingen aanbiedt aan zo’n 10.000 leerlingen en de  14 vo-scholen van Noorderwijzer werken binnen de RAP-regio hecht samen. Ginette Dam geeft aan wat het vo heeft aan de kennis en ervaring van het mbo : “We hebben veel steun aan hun HR-ervaring en de kennis die zij hebben over bijvoorbeeld zij-instroom. Maar het mbo leidt voor een deel ook mensen op die in het onderwijs terecht komen, zoals onderwijsassistenten, ICT’ers of horecamedewerkers. Ook daar hebben we synergie gevonden, onder andere door stageplekken te bieden. Als deze mbo-leerlingen in hun eigen regio stage kunnen lopen, kunnen we ze namelijk beter behouden voor de regio; een positief maatschappelijk effect. We hebben ook gezamenlijk afspraken gemaakt over de stagevergoeding die de mbo-leerlingen krijgen zodat onze regio zo aantrekkelijk mogelijk is voor deze doelgroep. Daarnaast is de mobiliteit tussen het mbo  en vo toegenomen, zowel voor docenten als voor ondersteunend personeel. De samenwerking gaat heel soepel, dankzij Noorderwijzer zijn de lijntjes heel kort geworden en zo kan het mes aan twee kanten snijden.”

Gelijke kansen voor leerlingen

Opvallend is dat Noorderwijzer veel stappen heeft kunnen zetten in korte tijd.” Volgens Matthias Kooistra is de samenwerking tussen het mbo, de vo-scholen, de Hogescholen en de universiteit inmiddels heel natuurlijk. “De motor draait nu zonder katalysator door. Onze slagkracht, maar vooral ook onze aantrekkingskracht voor sollicitanten is toegenomen. De uitdagingen van de leerlingendaling, het lerarentekort en goed werkgeverschap moet je gezamenlijk oplossen en je moet met z’n allen zaken anders organiseren om knelpunten te voorkomen. Ook de docenten en teamleiders hebben we betrokken bij Noorderwijzer door ze goed te informeren. Zij denken mee hoe we kunnen voorkomen dat er door de leerlingendaling regionale verarming ontstaat bij bepaalde vakken of dat leerlingen straks moeten reizen om de opleiding van hun wens te volgen. We vinden elkaar dus in het behoud van gelijke kansen voor leerlingen en zetten alles op alles om de puzzelstukjes van een krimpregio en het personeelstekort goed in elkaar te leggen.”

Meer informatie