SOM voert activiteiten uit die
bijdragen aan een betere
arbeidsmarkt voor werknemers
en werkgevers in het mbo.

Zo word je een sterker onderwijsteam met meer werkplezier

Een onderwijsteam dat zeggenschap heeft over het eigen werk en dat professionele ruimte ervaart (het collectief handelingsvermogen) heeft meer werkplezier, dat bijdraagt aan beter onderwijs. Hoe je dit kunt realiseren is besproken tijdens de inspiratiesessie Meer werkplezier? Teams aan het roer! die SOM organiseerde voor medewerkers van mbo-scholen op 20 april 2022.

Balans tussen werkeisen en energiebronnen

Mieke Koeslag-Kreunen (lector Werken in Onderwijs bij Kenniscentrum Leren en Innoveren) en Patricia Brouwer (hoofddocent verbonden aan lectoraten Werken in Onderwijs en Beroepsonderwijs) verzorgden de inspiratiesessie over de uitdagingen van onderwijsteams. Bijvoorbeeld een goede balans tussen werk dat energie oplevert en de eisen die er aan werk worden gesteld. Als die eisen te zwaar zijn, ontstaat er werkdruk; een situatie die in het onderwijs helaas vaak voorkomt. Om teams te versterken en werkdruk tegen te gaan, is het nodig het collectieve handelingsvermogen te versterken binnen een professionele schoolorganisatie.
De deelnemers aan de interactieve sessie gingen zelf ook aan de slag om inzicht te krijgen in hun eigen organisatiestructuur en waar mogelijkheden liggen om de werkdruk te verminderen. Ook bekeken ze hoe je het collectief handelingsvermogen kunt vergroten: door keuzes te maken, een norm vast te stellen en invloed uit te oefenen.

Tips voor een sterk onderwijsteam

In de praktijk hebben teams vaak niet genoeg tijd en ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over onderwijsontwikkeling, expertise en ambities in het team. Dat is jammer want dat kan ten koste gaan van het werkplezier. Tips om een sterk onderwijsteam te vormen, met meer zeggenschap over en invloed op het werk zijn onder andere:

  • Zorg voor een continue dialoog in het team, over kwaliteit en inhoud van het werk
  • Versterk voorwaarden voor samenwerking (tijd en ruimte)
  • Kijk welke doelen je zelf kunt bepalen en waar je invloed op hebt

Verder is het belangrijk om niet alleen in het team een continue dialoog over het onderwijs te voeren, maar ook HR, studenten en leidinggevenden te betrekken.

E-mailcursus

Op zoek naar handvatten om de teamdialoog te versterken? Meld je aan voor de e-mailcursus ‘Op naar een betere dialoog in het team’.

Aanmelden

 

Verder lezen

Aanmelden SOM-nieuwsbrief*

*De nieuwsbrief wordt vijf keer per jaar naar je e-mailadres verzonden.