SOM voert activiteiten uit die
bijdragen aan een betere
arbeidsmarktvoor werknemers
en werkgevers in het mbo.

Met plezier en succes samenwerken als team, tips voor een goed start

Op 23 september gaf Anne Giezen, op verzoek van Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds mbo (SOM), een online inspiratiesessie ‘Als team goed van start met het nieuwe schooljaar’. Anne Giezen, teamcoach, heeft een duidelijke missie: anderen de weg wijzen naar hun eigen kracht en teams met plezier laten samenwerken. ‘Iedereen heeft een talent. Als je mensen laat doen waar ze goed in zijn, doen ze dat met plezier. Het gaat er dus om dat mensen zichzelf en elkaar beter leren kennen. Zo kan de taakverdeling gebaseerd worden op de kracht van elk individu.’

In dit artikel vertelt ze waar mbo-teams vaak mee te maken krijgen, en hoe je daar als team mee om kunt gaan, o.a. door een goede en frequente teamdialoog.


Wie is Anne Giezen

Anne Giezen heeft een HR-achtergrond, eerst in het bedrijfsleven en sinds 2004 in het mbo. Toen ze als zelfstandig loopbaancoach begon, merkte ze al snel dat ze iets miste. ‘Ik miste de reuring en de dynamiek,’ aldus Anne. Van teams wordt ze echt warm. ‘Daar kun je veel meer mee bereiken.’ Dus deed ze een opleiding tot teamcoach, nu coacht ze teams in het onderwijs die met meer plezier en succes willen samenwerken. In het mbo voelt ze zich als een vis in het water. Ze kent de taal en weet wat er speelt.


Aandacht en eilandjes

Veel uitdagingen ziet Anne in verschillende onderwijsteams terugkomen. ‘Sommige teams zitten zo vol dat er weinig tijd is voor overleg, dat moet dan tussendoor bij de koffieautomaat. Of soms is er oud zeer. Dat kan het geval zijn als er bijvoorbeeld veel wisselingen in het management zijn geweest, waardoor de aandacht voor het team op de achtergrond is gekomen. Dan moet er samen een nieuw fundament worden gebouwd.  Verder zie ik ook veel eilandjes. Ik noem dat hullie-zullie denken. Dat helpt natuurlijk niet en het vraagt lef en vertrouwen om dat anders te gaan doen.’

Vertrouwen is de basis

Dan gaat Anne terug naar de basis van de Lencioni-piramide. Vertrouwen ligt aan de basis van dit model. ‘Als er geen vertrouwen is, kun je niks. Vaak komt dit omdat afspraken niet helder zijn, omdat teamleden niet weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Dan is het zaak om dit te verhelderen en afspraken te maken. Afspraken over doelen, taakverdeling en ook over de samenwerking. Dat klinkt voor een buitenstaander misschien vanzelfsprekend. Maar als je weet wat je van elkaar verwacht en dit ook uitspreekt, dan pas kun je gaan bouwen als team. Als er heldere doelen en afspraken zijn gemaakt, kunnen teams aan de slag met de inhoud. Ik coach dan on the job. Het team gaat aan de slag en ik spiegel, leg het gesprek stil of doe een interventie als ik patronen zie. Zo oefenen teams tijdens een overleg en slaan we twee vliegen in één klap.’

Wees realistisch en stel prioriteiten

‘Onderwijsteams zijn vaak heel ambitieus, en willen en moeten soms meer dan de tijd die ze hebben. Wees als team realistisch met wat het team kan oppakken in de tijd die er is. En stel prioriteiten. Ga hierover met elkaar in gesprek. Soms komt uit dit gesprek dat sommige dingen door het team niet opgepakt kunnen worden, dat kan spannend zijn. Dat is soms even slikken, maar levert wel helderheid op en uiteindelijk ook een beter resultaat.’

Stijgende lijn

Anne is positief over wat ze ziet. ‘Ten eerste zie ik dat er steeds meer aandacht is voor de individuele talenten van teamleden. Toen ik twintig jaar geleden het onderwijs in ging, moesten docenten alles kunnen. Overal goed in zijn. Dat is echt veranderd. Ook is er steeds meer aandacht voor de teamdynamiek. Iedereen ziet dat het belangrijk is om samen gezond te blijven, en dat willen we ook leren aan onze studenten. Als een team zich overwerkt en er aan het einde van het jaar vier collega’s uitvallen, wat voor voorbeeld geven we dan aan onze studenten?’

Versterken teamdialoog

Wil jij de dialoog in het team versterken? Schrijf je dan in voor de gratis e-mailcursus, en ontvang 11 weken lang mails die je handvaten bieden om het vertrouwen binnen jouw team te versterken, en inzicht geven in jouw eigen rol binnen het team. Daarnaast leer je hoe je de dialoog binnen jouw team op gang kunt brengen, aan de hand van kant-en-klare vragen. Deze cursus is ook in andere sectoren gebruikt, en draagt bij aan een verlaging van de werkdruk.

Eerdere inspiratiesessies

SOM organiseerde eerder inspiratiesessies in het kader van het versterken van de teamdialoog. Net zoals op 23 september, stonden kennisdeling en ervaringsuitwisseling tussen medewerkers van het mbo centraal. De eerdere sessies richtten zich specifiek op het belang van de teamdialoog, op psychologische veiligheid als basis voor een goede teamdialoog en op een sterker onderwijsteam met meer werkplezier.

Aanmelden SOM-nieuwsbrief*

*De nieuwsbrief wordt vijf keer per jaar naar je e-mailadres verzonden.