SOM voert activiteiten uit die
bijdragen aan een betere
arbeidsmarkt voor werknemers
en werkgevers in het mbo.

Pilots positieve gezondheid

We zetten een pilot op met drie mbo-scholen over Positieve gezondheid, een concept dat een bredere kijk op gezondheid biedt. Mentaal welbevinden, dagelijks functioneren, zingeving en meedoen maken hier deel van uit. Het project richt zich op de algehele gezondheid, het werkvermogen en de arbeidsmarktwaarde oftewel employability. Uiteindelijk doel is bijdragen aan de vitaliteit van medewerkers voor de deelnemers en aansluitend voor alle medewerkers in het mbo.

Wil je niets missen, schrijf je dan in voor de e-nieuwsbrief.

Deze activiteit is mede mogelijk gemaakt met MDIEU-subsidie van het ministerie van SZW.