SOM voert activiteiten uit die
bijdragen aan een betere
arbeidsmarkt voor werknemers
en werkgevers in het mbo.

Pilots Leven Lang Ontwikkelen

Taken en rollen van docenten zijn sterk in ontwikkeling. We kennen naast het binnenschoolse onderwijs ook verschillende hybride leeromgevingen. Samen met technologische veranderingen en nieuwe vormen van werken en leren verandert het beroep van de docent. Logisch dat aan professionals nieuwe eisen worden gesteld. Denk alleen maar aan het samenwerken in onderwijsteams, binnen en buiten de school.

We zetten een Monitor-instrument in dat zich heeft bewezen in het (inter)nationale bedrijfsleven en ook wordt toegepast in het voortgezet onderwijs. Het instrument is ontwikkelingsgericht en vraagt respondenten naar feitelijk gedrag nu én naar gewenst gedrag in de toekomst. Door de inzet van nieuwe technologie worden direct bruikbare oplossingen gegenereerd voor gezond en productief werken.

We starten met het werven en selecteren van pilots om daar vervolgens de monitor in te zetten.

Wil je niets missen, schrijf je dan in voor de e-nieuwsbrief.

Deze activiteit is mede mogelijk gemaakt met MDIEU-subsidie van het ministerie van SZW.