Strategisch gezondheidsbeleid

De waarden, visie, missie en strategie van een school bepalen de koers voor de toekomst. Strategisch gezondheidsbeleid is direct verbonden met deze richtinggevende organisatorische uitgangspunten. De aandacht voor gezondheid en welbevinden is geen losstaand activiteitengebied, maar verweven in de dagelijkse bedrijfsprocessen. Zo versterken onderwerpen als gezondheidsbeleid en aandacht voor  de professionele ruimte elkaar om kwalitatieve continuïteit te bieden.

Werkgerelateerde interventies binnen gezondheidsmanagement hebben aandacht voor

  • preventie: gezondheidsbevordering en (daarmee) verzuim voorkomen of beperken;
  • curatie: interventies vanaf het moment van arbeidsongeschiktheid of ziekte van de medewerker;
  • amplitie: de stappen om het welbevinden van de medewerker te bevorderen.

Spelersveld

Gaat u aan de slag met het vormgeven en implementeren van gezondheidsbeleid in uw school? Ga dan regelmatig de dialoog aan met deze in- en externe spelers. Ieder teamlid draagt met zijn eigen expertise een steentje bij aan het optimaliseren van de gezondheid en het welbevinden van alle medewerkers.

Werkconferenties

Met de jaarlijkse werkconferentie Samen Gezond Vooruit, over integraal gezondheidsbeleid, bracht SOM (diverse) professionals van een of meer instellingen samen, om verbindend samen te werken. U komt met elkaar in gesprek, kunt kennis delen en netwerken.

Enkele opbrengsten van de conferentie in 2016:

Gezonde School

SOM werkt nauw samen met de Gezonde School. De Gezonde School bevordert structureel en planmatig gezondheidsbevordering in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) bevordert. Zie voor meer informatie: Gezondeschool.

Collectieve Zorgverzekeraars MBO

De MBO Raad heeft afspraken gemaakt met VGZ en Zilveren Kruis over een zorgverzekering met korting en collectieve voordelen. Lees meer over wat deze zorgverzekeraars voor u kunnen betekenen.

Ervaringen