SOM voert activiteiten uit die
bijdragen aan een betere
arbeidsmarkt voor werknemers
en werkgevers in het mbo.

Gezond en veilig werken

Werken aan een gezonde en veilige leer- en werkomgeving doen werkgevers, medewerkers en studenten samen. Zij hebben een gezamenlijk belang en ieder heeft een eigen verantwoordelijkheid en zorgplicht voor een ‘gezonde en veilige werkomgeving’. De Arbowet geeft doelvoorschriften en de cao-tafel mbo biedt de mbo-sector inzicht in hoe u als werkgever risico’s kunt signaleren en welke maatregelen u moet nemen om aan de wet te voldoen. Dat betekent onder meer dat elke school concreet arbobeleid moet voeren. Dat beleid stelt u op in samenwerking met de ondernemingsraad.

Om risico’s in kaart te brengen, voert u als werkgever de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) uit. Op basis van deze inventarisatie stelt u een plan van aanpak op, met de maatregelen die u neemt om de risico’s aan te pakken.

Aanvullende informatie

FSR werkgroep Veiligheid, MBO Raad
Roc’s, aoc’s en vakinstellingen werken op facilitair gebied samen. Dit doen zij binnen het Facilitair Samenwerkingverband Roc’s, aoc’s en vakinstellingen (FSR). Dit is het platform van de MBO Raad waar medewerkers die werkzaam zijn binnen de facilitaire diensten van de mbo-scholen kennis delen en krachten bundelen. Zie voor meer informatie: https://www.mboraad.nl/platforms-projecten/fsr-facilitair-samenwerkingsverband-rocs.

Platform Veiligheid, MBO Raad
Veiligheid is voor elke mbo-school een belangrijk aandachtspunt. Het Platform Veiligheid ondersteunt mbo-scholen bij het ontwikkelen en uitvoeren van veiligheidsbeleid. Via het platform monitort de MBO Raad de veiligheid in het mbo. Zie voor meer informatie: https://www.mboraad.nl/platforms-projecten/sociale-veiligheid.

Fysieke Veiligheid, Gezonde School
Veiligheidsbewuste studenten zijn de veiligheidsbewuste werknemers in wording. Door op het mbo aandacht te besteden aan arbeidsrisico’s en arbeidsveiligheid creëert u op school een veiliger klimaat. Zie voor meer informatie: https://www.gezondeschool.nl/middelbaar-beroepsonderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/fysieke-veiligheid

Andere kijk op de Zaak, ministerie van SZW
Vanuit het ministerie SZW is er het programma Andere kijk op de Zaak. Zie voor hun website: http://www.gezondenveiligwerkt.nl/. Zij organiseren interessante bijeenkomsten en webinars. Aanmelden voor hun nieuwsbrief kan via http://www.gezondenveiligwerkt.nl/nieuwsbrief

Cijfers en onderzoek
SOM heeft in 2015 onderzoek gedaan naar infographic Gezond en Veilig Werken.