SOM,

hét platform in het mbo
van werkgevers en
werknemers samen.

Zet arbo op de kaart! Workshops voor preventiemedewerkers en arbocoördinatoren

Helaas is deze training al vol. Benieuwd of we deze training nog een keer organiseren? Stuur ons dan een mail om op de hoogte te blijven. 

Ben jij preventiemedewerker, arbocoördinator, of op een andere manier betrokken bij het arbobeleid in een mbo-school? Dan kun je via SOM meedoen aan een serie van drie workshops. Daarmee krijg je binnen de school het belang van een veilige werkomgeving tussen de oren en zorg je ervoor dat iedereen arbomaatregelen ook daadwerkelijk toepast.

In de workshops gaat het vooral om:

  • het vergroten van het veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie
  • het creëren van draagvlak voor arbomanagement en de RI&E
  • het versterken van de eigen positie en zichtbaarheid als preventiemedewerker

Voor wie

De workshops zijn bedoeld voor preventiemedewerkers, arbocoördinatoren, hr-medewerkers en andere betrokkenen bij het arbobeleid in het mbo. Er is plaats voor maximaal 10 deelnemers.

Workshop 1: Draagvlak creëren

Tijdens deze workshop krijg je als betrokkene een theoretische basis mee die je vervolgens toepast op vraagstukken die je tegenkomt. Bijvoorbeeld hoe je in de organisatie onderwerpen op de agenda krijgt die niet direct tot het primaire proces behoren. Of hoe je positie kunt krijgen om de implementatie ook daadwerkelijk tot stand te brengen. Als deelnemer pas je de geleerde theorie ook concreet toe op de school waar je werkt door middel van een opdracht. Waar liggen kansen om in jouw organisatie arbo op de kaart te zetten of te houden? Hoe borg je resultaten zodat verbeteringen ook daadwerkelijk tot stand komen?

Workshop 2: Adviesvaardigheden

In de tweede bijeenkomst staan de eigen ervaringen en vaardigheden van de deelnemers centraal. Hoe kun je jouw vaardigheden inzetten om draagvlak en bewustzijn bij leidinggevenden en collega’s te vergroten? Daarbij komen thema’s zoals opdrachtgever-opdrachtnemerschap en verschillende invloedstijlen aan de orde. Na een korte uitleg kunnen je hiermee concreet aan de slag op basis van praktijkvoorbeelden.

Workshop 3: Intervisie

Deze derde bijeenkomst besteedt de trainer alle aandacht en tijd aan het bespreken van casuïstiek via een intervisiemethode.

De trainer

De workshops worden gegeven door trainer en coach Monique van Limpt. Zij is gespecialiseerd in thema’s als arbeid en gezondheid, agressiepreventie en verandermanagement. Monique studeerde psychologie, volgde de masteropleiding Labour and Organisation en was werkzaam in de arbodienstverlening. Ze geeft les op de Universiteit van Tilburg. 

Aanwezigheid drie workshops vereist

Het gaat om een serie van drie workshops. Alleen deelnemers die zich committeren aan deze drie, komen in aanmerking voor kosteloze deelname. Het is dus echt de bedoeling dat je alle drie de workshops volgt. Dat is belangrijk omdat je ook een ‘huiswerkopdracht’ mee naar huis krijgt, die de volgende workshop wordt besproken. Daarnaast neemt intervisie een belangrijke plek in tijdens de workshops, andere deelnemers rekenen dus op je.