SOM organiseert voor mbo-instellingen het programma ‘Versnelling professionele dialoog in het mbo’. Hiervoor kunt u een projectvoorstel indienen en voor het eerste jaar van het project maximaal 50% cofinanciering ontvangen via SOM.

Besteding extra middelen Nationaal Onderwijs Akkoord

In 2014 zijn op basis van het Nationaal Onderwijs Akkoord (NOA) extra middelen toegekend aan de mbo-sector. Voor de besteding van deze middelen moet er draagvlak zijn bij zowel werkgevers als vakbonden in het mbo. Werkgevers en vakbonden in het mbo hebben via SOM een voorstel aan het Ministerie van OCW gedaan voor het besteden van deze middelen. Dit voorstel is door OCW positief ontvangen en op hoofdlijnen akkoord bevonden. SOM en OCW werken de laatste details de komende week verder uit.

Stimuleringsprogramma

Werkgevers en werknemers in het mbo willen de professionele dialoog en de samenwerking in onderwijsteams stimuleren door een stimuleringsprogramma op te zetten. SOM zet de NOA-gelden in zodat onderwijsteams in het mbo in het schooljaar 2015-2016 en het schooljaar 2016-2017 concreet kunnen werken aan de professionele dialoog op de werkvloer in het mbo.

Meer informatie over het programma ‘Versnelling professionele dialoog in het mbo’