SOM,

hét platform in het mbo
van werkgevers en
werknemers samen.

Thuiswerken en hybride werken: de arbeidsrisico’s in kaart gebracht

Hoe pak je risico’s aan de verbonden zijn aan thuiswerken en hybride werken? Als gevolg van de coronapandemie heeft thuiswerken vanaf maart 2020 een vlucht genomen. De Inspectie SZW heeft een analyse gemaakt van de meest belangrijke risico’s van thuiswerken en hybride werken. Het gaat dan om de risico’s op het gebied van fysieke arbeidsbelasting en psychosociale arbeidsbelasting. Met de analyse wil de Inspectie SZW bewustzijn creëren van het belang om ook in de toekomst, na de coronapandemie, een thuiswerkbeleid te hebben dat rekening houdt met de (nieuwe) arbeidsrisico’s voor werknemers, verbonden aan thuiswerken en hybride werken. Ook voor het mbo biedt de analyse inspiratie over hoe thuis- en hybride werken in de toekomst vorm te kunnen geven en wat dit betekent voor de aanpak van de arbeidsrisico’s.

Inhoud rapport

Dit rapport bevat een eerste inventarisatie van het relevante onderzoek op het terrein van PSA, fysieke belasting en thuiswerken en de arbeidsrisico’s. De basis van de inventarisatie is het rapport ‘Thuiswerken. Risico’s, gezondheidseffecten en maatregelen’ (Van den Heuvel, 2021), een onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), waarin meerdere studies naar thuiswerken geanalyseerd zijn en het meer specifieke verkennende onderzoek van de Inspectie in de bankensector. Waar relevant staan in de analyse opbrengsten over overig onderzoek naar PSA en fysieke belasting als gevolg van thuiswerken.

Meer informatie