Subsidieaanvraag aspirant-opleidingsscholen mbo mogelijk

In 2021 en 2022 is het mogelijk om subsidie aan te vragen bij DUS-I voor lerarenopleidingen en scholen die een partnerschap ‘Samen Opleiden’ willen aangaan. Voor 4 mbo-instellingen is in 2021 een subsidie beschikbaar. Het gaat erom dat zij opleidingsplaatsen aanbieden aan studenten om hun opleiding tot docent te volbrengen. Om arbeidsmarkttekorten te voorkomen of te verminderen, is het van groot belang dat ook mbo-scholen zich laten zien aan studenten van de lerarenopleidingen.

Op woensdag 9 juni (09.00 – 11.30 uur) vindt voor belangstellenden die een aanvraag willen indienen een bijeenkomst plaats.

Lees verder op platformsamenopleiden.nl.
Meer over de arbeidsmarkt en het mbo lees je op onze speciale pagina over dit thema.

Over het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren

Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren.