SOM,

hét platform in het mbo
van werkgevers en
werknemers samen.

Ateliers duurzame inzetbaarheid: doe mee, denk mee en praat mee over werken met plezier in het mbo

SOM gaat namens de MBO Raad en de vakorganisaties een subsidieaanvraag indienen bij SZW om duurzame inzetbaarheid in het mbo te bevorderen. SOM heeft al verschillende ideeën voor activiteiten, maar wil die graag toetsen bij mbo-medewerkers. Dat gebeurt in online ateliers. Het gaat dan bijvoorbeeld om de volgende thema’s:

  • Roosteren en tijdsverdeling, taakverdeling in een team: hoe verloopt het roosteren, en hoe kunnen teams zorgen voor een evenwichtige taakverdeling en daarmee niet te hoge werkdruk?
  • Wat doen scholen aan het opleiden van hun medewerkers, zodat zij in staat zijn en blijven hun werk goed te doen?
  • Hoe wordt het goede gesprek in een team of met de leidinggevende gevoerd?
  • Hoe kunnen starters (beter) worden begeleid?
  • Andere thema’s die docenten, ondersteunend personeel en leidinggevenden helpen om gezond en gemotiveerd aan de slag te blijven.

De online ateliers vinden begin november plaats. Omdat er voldoende deelnemers zijn is het helaas niet meer mogelijk om je aan te melden. De opgedane kennis tijdens verwerkt SOM in de MDIEU-subsidie aanvraag.

Meer informatie