SOM voert activiteiten uit die
bijdragen aan een betere
arbeidsmarktvoor werknemers
en werkgevers in het mbo.

Ook naar school bij een opleving van corona: checklist voor het mbo

Een van de uitgangspunten van het ‘Sectorplan middellange termijnaanpak corona mbo/ho’ is dat studenten ook bij een opleving van het coronavirus, fysiek naar school blijven gaan. Om scholen te helpen is er als hulpmiddel op basis van het sectorplan een checklist ontwikkeld. In het sectorplan staan – op basis van het aantal besmettingen – vier scenario’s met bijbehorende maatregelen. De vier scenario’s variëren van weinig tot geen corona-besmettingsrisico (donkergroen) tot en met een groot corona-besmettingsrisico (rood).

Van scholen wordt verwacht dat ze globale maatregelen vertalen naar hun eigen specifieke situatie en deze beschrijven in een draaiboek. Zo zijn scholen voorbereid en weten ze in de verschillende scenario’s welke maatregelen ze moeten nemen. De checklist helpt bij het maken van het draaiboek.

Betrek naast de ondernemingsraad ook de preventiemedewerker(s) bij het doornemen van deze checklist. En wil je zeker weten dat je aan de Arbowetverplichtingen voldoet? Laat dan een gecertificeerde arbodeskundige het draaiboek toetsen op conformiteit met de Arbowetverplichtingen.

 

Aanmelden SOM-nieuwsbrief*

*De nieuwsbrief wordt vijf keer per jaar naar je e-mailadres verzonden.