SOM voert activiteiten uit die
bijdragen aan een betere
arbeidsmarktvoor werknemers
en werkgevers in het mbo.

Onderzoek naar instroom en uitstroom docenten mbo

Zicht op de instroom en uitstroom van docenten helpt mbo-instellingen bij hun wervings- en personeelsbeleid. SOM heeft in een onderzoek de belangrijkste kenmerken van deze personele ontwikkelingen in het mbo op een rij laten zetten. Het blijkt dat in- en uitstroom van docenten in het mbo divers van karakter is, afkomstig uit een breed scala aan sectoren. Aandachtspunt is dat een deel van de instromers na één jaar niet meer in het mbo werkt.

Lees de samenvatting van het onderzoek
Lees het onderzoek

Onderzoeksthema’s

Het onderzoek uitgevoerd door ABF-research in opdracht van SOM beslaat de periode van 2010 tot en met 2015 en geeft een beeld van:

  • Regionale verschillen in de werkgelegenheid bij mbo-instellingen.
  • De hoeveelheid in- en uitstromende mbo-docenten.
  • Uit welke sector de instromende mbo-docenten afkomstig zijn (een kwart komt van buiten het onderwijs), hun leeftijd (laag) en wat de gevolgde opleiding is voordat ze als docent aan de slag gingen.
  • Hoe lang het duurt voordat docenten uitstromen en waar de uitstromende mbo-docenten naar toe vertrekken.

Conclusie onderzoek

Het is belangrijk om gekwalificeerd en gemotiveerd personeel aan de sector te binden. Een vijfde van de instromers werkt na één jaar niet meer in het mbo. Na drie jaar is dit opgelopen tot ruim 30 procent. Dat is jammer, want het mbo is een mooie werkplek. De cao-partijen hebben daarom in de lopende cao afspraken gemaakt over de begeleiding en inwerktijd van startende mbo-docenten.

Aanmelden SOM-nieuwsbrief*

*De nieuwsbrief wordt vijf keer per jaar naar je e-mailadres verzonden.