SOM voert activiteiten uit die
bijdragen aan een betere
arbeidsmarkt voor werknemers
en werkgevers in het mbo.

Onderzoek naar in-en uitstroom in het mbo nu beschikbaar

SOM heeft onderzoeksbureau ABF gevraagd onderzoek te doen naar de in- en uitstroom van personeel in het mbo, in het bijzonder die van docenten. Het onderzoeksrapport is nu beschikbaar, inclusief een handige samenvatting.

Toelichting en acties vanuit het SOM

De arbeidsmarkt voor het middelbaar beroepsonderwijs heeft een relatief open karakter. Voor veel mbo-opleidingen bestaat geen specifieke lerarenopleiding en praktijkkennis speelt een belangrijke rol. De instroom is dan ook afkomstig uit een breed scala aan arbeidsmarktsectoren; de uitstroom verloopt hetzelfde, naar verschillende sectoren. Inzicht in deze arbeidsmarktstromen in het mbo is van belang voor een beter begrip van de arbeidsmarkt en voor beleid op het gebied van personeelswerving en –behoud.

Dit rapport heeft betrekking op alle medewerkers in het mbo, waarbij de nadruk ligt op de functiegroep docent. De inzichten die het rapport geeft over onder andere de in- en uitstroom kunnen aanleiding geven tot verder onderzoek op het gebied van werving van personeel, behoud van personeel en strategische personeelsplanning.

Het bestuur van SOM gaf opdracht voor dit onderzoek met het doel breder inzicht te verkrijgen in de in- en uitstroom van personeel in het mbo. SOM gaat zelf ook met dit thema aan de slag, onder andere door op de website kennis aan te reiken over de begeleiding van startende docenten. Een groot aantal mbo-instellingen is al aan de slag met het voorkomen en verminderen van personeelstekorten onder meer door deelname aan de Regionale Aanpak Personeelstekorten; regionale samenwerking versterkt immers de onderwijsarbeidsmarkt. We stimuleren en ondersteunen de mbo-instellingen om met de uitkomsten van dit onderzoek hun strategisch personeelsbeleid te versterken. Aarzel daarbij niet om contact met SOM op te nemen voor advies.

Voorzitter SOM, Carl Govers
Vicevoorzitter SOM, Tamar van Gelder

Mei 2021

Aanmelden SOM-nieuwsbrief*

*De nieuwsbrief wordt vijf keer per jaar naar je e-mailadres verzonden.