Hoe geef je als leidinggevende sturing én ruimte aan teams? Op 20 september spraken leidinggevenden in het mbo tijdens een SOM-bijeenkomst over de dagelijkse dilemma’s rondom sturing en leidinggeven. De belangrijkste inzichten opgedaan tijdens de bijeenkomst staan nu overzichtelijk samengevat.

Genoemde dilemma’s zijn bijvoorbeeld: hoe kan ik meer eigenaarschap stimuleren voor bepaalde thema’s in mijn team? Hoe krijg ik draagvlak voor zaken die moeten? Hoe geef ik voldoende richting of sturing zodat mensen niet bezwijken onder de veelheid aan taken en hun enthousiasme?

De deelnemende leidinggevenden onderzochten hun dilemma’s vanuit drie perspectieven: organisatie, mensen en inhoud. En hoe creëer je speelruimte binnen de gegeven kaders? En wat is je rol en invloed als leidinggevende? SOM heeft de belangrijkste inzichten, algemene handvatten en voorbeelden van praktische interventies overzichtelijk op een rij gezet. Reacties zijn welkom via info@sommbo.nl!

Bekijk het overzicht met inzichten

Lees meer over het thema professionele ruimte in het mbo en de activiteiten van SOM op dit gebied.