Expeditie Teamdialoog: een betere dialoog binnen het team

Waar zou een cursus voor leidinggevenden in het mbo aan moeten voldoen om bij te dragen aan een gezond en veilig werkklimaat en een prettige werkplek? SOM wil graag de dialoog binnen teams versterken om zo een gezond en veilig werkklimaat te stimuleren. Daarom is SOM van plan een e-mailcursus te ontwikkelen waarin teamleiders/leidinggevenden handvatten en tips ontvangen om de dialoog binnen het team te versterken. Vóór het opzetten van deze e-mailcursus, gaan we graag met je in gesprek of deze aanpak, en de door ons voorgestelde ontwikkeling daarvan, aansluit bij de behoeften van de sector. Wij nodigen je daarom van harte uit voor de klankbordsessie op 18 juni van 10:00 – 12:00 uur.

Succesvolle e-email cursus in de zorg

De e-mailcursus Expeditie Teamdialoog wordt gebaseerd op een succesvolle aanpak uit de zorg (IZZ-aanpak), die bewezen effectief is gebleken om een veilig en gezond werkklimaat te creëren en een veilige dialoog te voeren. De deelnemende teams bleken een groter zelforganiserend vermogen te hebben en medewerkers ervaren een prettiger werksfeer.

Wanneer en aanmelden

Deelnemen aan de klankbordsessie? Mail je naam en functie (en mogelijk die van je collega) aan Sasja van den Bulk via info@sommbo.nl. De klankbordsessie vindt plaats via MS Teams en duurt maximaal twee uur.

Voor wie is de klankbordgroep?

Een gevarieerde groep van docenten, teamleiders/leidinggevenden, HR-medewerkers, directeuren, lid van de medezeggenschap, vertegenwoordiging van de vakbonden en de werkgeversorganisatie om tot een zo breed mogelijk perspectief te komen. Werk je in het mbo of heb je een van de genoemde functies, en ben je bereid om mee te denken over de e-mailcursus? Dan horen wij graag van je! Ken je iemand in een andere functie die bereid is om deel te nemen aan de klankbordsessie? Stuur deze uitnodiging door en kom samen naar de klankbordsessie.

Belang van de dialoog

Voor een gezond en veilig werkklimaat in het mbo is het belangrijk om binnen het onderwijsteam regelmatig met elkaar in gesprek te gaan over actuele thema’s zoals professionele ontwikkeling of werkdruk. Een goede dialoog tussen collega’s onderling, en tussen collega’s en leidinggevende, zorgt ervoor dat medewerkers zich prettiger voelen op het werk, waardoor ze langer gezond en met plezier aan de slag kunnen blijven.

Met en door het goede gesprek ontstaat er een open cultuur; daarin wordt het mogelijk te bespreken welke persoonlijke ontwikkeling – op-, door- en bijscholing – nodig is om bij te blijven, én om aspecten als werkdruk bespreekbaar te maken. Dit bevordert de samenwerking binnen het team, hierdoor zal het team (nog) beter draaien. De dialoog, het goede gesprek, binnen het team wordt daarom als een belangrijk instrument gezien om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. Teamleiders/leidinggevenden hebben hierbij een sleutelrol.

Aanpak e-mailcursus

Het idee is dat in de e-mailcursus  teamleiders/leidinggevenden worden gecoacht via wekelijkse mails met bondige informatie, praktijkgerichte filmpjes, concrete opdrachten, en tips voor een waardevolle en veilige dialoog binnen het team. Teams die vallen onder de teamleider/leidinggevende worden betrokken bij de acties of opdrachten die de teamleider/leidinggevende uitvoert naar aanleiding van de e-mailcursus. Ook is er de mogelijkheid om deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten met collega-teamleiders/leidinggevenden uit het mbo die aan de e-mailcursus deelnemen.

Wat levert het op?

Met de e-mailcursus ontvangt de teamleider/leidinggevende 11 weken lang wekelijks een mail waarmee onder andere:

  • inzicht wordt verkregen in verschillende vormen van leidinggeven en in de eigen manier van leidinggeven;
  • handvatten worden geboden om te herkennen in welke fase een team zich bevindt en hoe je als team (nog) beter kunt draaien;
  • geleerd wordt een oplossingsgericht gesprek te stimuleren binnen het team over een gewenst thema (bijvoorbeeld professionele ontwikkeling of werkdruk);
  • wordt ingegaan op de basisstappen van teamcoaching;
  • handvatten worden geboden om een vertrouwensbasis te creëren voor het geven en ontvangen van feedback binnen het team;
  • ideeën staan om ook de hogere niveaus te betrekken bij dit initiatief.

Zo kan de teamleider/leidinggevende samen met het team direct aan de slag.

Contact

Heb je vragen over je deelname aan de klankbordgroep? Of over de e-mailexpeditie? Stuur dan een mail naar info@sommbo.nl of bel naar 070-376 5981.