Samen met de mbo sector en arbodeskundigen heeft  SOM  twee aanvullende vragenlijsten over psychosociale arbeidsbelasting (PSA) ontwikkeld die verder gaan dan de PSA basisvragen die in de huidige RI&E vragenlijsten zitten. De eerste vragenlijst is een totale PSA-vragenlijst, waarvan alle hoofdstukken apart beschikbaar zijn, zodat elke mbo-instelling op maat de lijst kan toevoegen aan haar bestaande RI&E. De tweede is een PSA-belevingsvragenlijst, die u kunt gebruiken als enquêtetool.

PSA

PSA of werkstress kent verschillende oorzaken, zoals werkdruk, pesten, agressie, arbeidsdiscriminatie en seksuele intimidatie. Het kan leiden tot gezondheidsproblemen, ziekteverzuim en uiteindelijk zelfs arbeidsongeschiktheid. De Arbowet verplicht elke mbo-instelling om beleid vast te stellen dat PSA tegengaat. Dit kan op basis van de Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E).

Om de mbo-sector hierbij te ondersteunen, heeft SOM samen met de mbo sector en arbodeskundige  2 PSA-vragenlijsten ontwikkeld die per PSA-onderdeel verder gaan dan de vragen in de basislijsten.

De vragenlijsten gebruiken?

Wilt u de vragenlijsten gebruiken? Dat kan. De totale PSA-vragenlijst is direct beschikbaar in het AMS-systeem. Voor toegang tot de PSA-belevingsvragenlijst kunt u een mail sturen naar info@sommbo.nl of bellen met SOM via 070-376 5981. Voor vragen kunt u ook terecht bij onze helpdesk info@raatwerk.nl.