Jaarlijks brengt SOM een verzuimrapportage uit met gegevens over het ziekteverzuim in het mbo.

Lees de rapportage